شام نخوردن هنگام رژیم غذایی شما را پیر مریض و زشت میکند

اگر هنگام شب در معده چیزی نباشد، حرارت بدن به جای آنکه به آن بپردازد، به رطوبت اصلی بدن متوجه میشود و آن را خشک و لاغر میکند.

به همین دلیل است، هنگامی که معده خالی است باعث کم خوابی می شود. البته منظور شام سنگین و چرب نیست.
از اشتباهات بزرگ افراد برای رژیم های لاغری، نخوردن شام است. منظور از خوردن شام، غذای سنگین و پر چرب نیست. بلکه غذای سبک و کم چربی مد نظر می باشد. حذف هر یک از وعده های غذایی می تواند به بدن آسیب های جدی وارد کند.
در حالی که اگر در تامین مواد مغذی در وعده شام اصل تعادل را رعایت کنیم، حتی خوردن برنج هم نمی تواند مضر تلقی شود.
۱- نخوردن شام، باعث کم شدن بینایی میگردد.
۲- شام نخوردن باعث پیری زود رس میشود.
۳- در شب چیزی و لو اینکه قطعه نان کوچکی باشد تناول کنید.
۴- کسیکه دو شب پشت سر هم غذا نخورد، نیرویی از او به هدر میرود که تا چهل روز بر نمیگردد.
۵- پیامبر اکرم (ص) :غذای شب را ترک مکن ولو آنکه تکه نان خشکی باشد. من میترسم که اگر امت من غذای شب را ترک کنند، زود پیر شوند.
۶- غذای شب، نیروی پیر و جوان است.
۷- غذای شب می تواند سودمندتر از غذای روز باشد. زیرا در شب انرژی کاملا صرف اعمال داخل بدن میشود و هضم قوی تر میگردد و مواد بیشتری جذب بدن میشود.

شام نخوردن هنگام رژیم غذایی شما را پیر مریض و زشت میکند