شخصیت نامزد خود را با توجه به شکل چانه اش بشناسید

شخصیت شناسی افرادی که چانه مربعی شکل دارند:
اول از همه به سراغ افرادی می رویم که فرم چانه آنها مربعی شکل است. این دسته از افراد سرسخت، پرخاشگر و رک گو هستند .
آنها هنگام صحبت کردن کمتر دیگران را ملاحظه میکنند و نگران ناراحت شدن اطرافیان از صحبت های خود نیستند
به گفته چینی ها افرادی که چانه مربعی شکل دارند در بیان احساسات خود با استفاده از واژه ها بسیار ضعیف عمل میکنند و در کل جزو افراد مغرور و خودپسند قرار می گیرند.
شخصیت شناسی افرادی با چانه کوتاه و باریک:
افرادی که به هوش و ذکاوت بالا شهرت دارند. اشخاص چانه کوتاه درونگرا های خوبی نیستند و برخلاف هوش بالایی که دارند صبر کمی در مواجهه با مشکلات خواهند داشت.
شخصیت شناسی افرادی با چانه بلند:
اگر چانه بلندی دارید باید به خود افتخار کنید چراکه چینی های باستان این دسته از افراد را در گروه بهترین ها قرار می دادند.
از لحاظ شخصیتی افراد چانه بلند وفادار و دوستانی صمیمی هستند اصولا این افراد زندگی پر برکت و خانواده ای شاد دارند ، خانواده ای پرجمعیت با فرزند و نوه های بسیار.
شخصیت شناسی افرادی که چانه متمایل به سمت عقب دارند:
کم نیستند افرادی که چاره ی آنها عقب تر از فک بالایی است در توصیف ویژگی های این اشخاص باید گفت ساده نگریستن به مسائل و سخت نگرفتن زندگی آنها را از دیگران متمایز میکند. این دسته از افراد در رابطه با مسائل پولی خوش شانس هستند اما متاسفانه دو دلی آنها در تصمیم گیری برای شان مشکل ساز می شود.
شخصیت شناسی اشخاصی با چانه بیرون زده یا چانه جلو آمده:
زنان و مردانی که چانه شان جلوتر از فک بالاست در طول تاریخ جزو افراد سخت کوش و با اعتماد به نفس بالا قرار گرفتند. اصولا این دسته از افراد در محیط داخل خانه بسیار گرم و صمیمی اما در بیرون از خانه سرد رفتار میکنند.
شخصیت شناسی افرادی با چانه گرد:
کسانی که چاله آنها فرم گرد دارند افرادی امیدوار و احساساتی هستند همچنین هیجان آنها موج می زند. چینی های باستان در مورد این افراد می گویند:انسانهای چانه گرد در ابتدای زندگی شان سخت کار میکنند و خیلی زود به لذت دلخواه خود به واسطه تلاش بسیار می رسند.

شخصیت نامزد خود را با توجه به شکل چانه اش بشناسید