شغل های بدون استرس و نگرانی در دنیا چه شغل های هستند
همه‌ی مشاغل دارای استرس ذاتی یکسانی نیستند و با توجه به معیارهایی نظیر نیاز به توان بدنی بالا، خطرات شغلی، شرایط محیطی، و ایجاد آسیب‌های شخصی یا وارد آمدن آسیب به دیگران که مسئولیت‌ آن مستقیما بر عهده‌ی فرد شاغل قرار بگیرد سطح استرس هر شغل سنجیده می شود.
متخصص سونوگرافی به عنوان کم‌ استرس‌ترین شغل سال شناخته شده است؛ کم‌ استرس بودن این شغل تا حدودی ناشی از متوسط درآمد سالانه‌ی بالا ( به اندازه‌ی ۶۳۰۰۰ دلار) و نرخ رشد ۲۴ درصدی است.
در ادامه به کم استرس ترین شغل دنیا در ۲۰۱۷ و نمره‌ی مربوط به میزان استرس هر کدام از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
▪ متخصص سونوگرافی: ۴
▪ مسئول ناظر بر اجرای مقررات: ۵/۷۳
▪ آرایشگر: ۶/۷۱
▪ مسئول شنوایی سنجی: ۷/۳۱
▪ استاد دانشگاه: ۸/۱۷
▪ تکنیسین سوابق پزشکی: ۸/۵۷
▪ طلا و جواهر فروش: ۸/۹۵
▪ تحلیلگر پژوهش‌های عملیاتی: ۹/۰۲
▪ تکنیسین داروسازی: ۹/۱
▪ تکنیسین آزمایشگاه پزشکی: ۱۰/۳۱
صرفا وجود این قبیل حرفه‌ها در فهرست امسالِ کم استرس‌ترین مشاغل، به این معنی نیست که شاغلین این حرفه‌ها هیچ استرسی در محل کارشان ندارند؛ هیچ شغلی خالی از استرس نیست.
همه‌ی حوزه‌ها به اندازه‌ی خودشان دارای استرس هستند. این استرس‌ها ناشی از انتظاراتی است که از جانب مشتری، کارمند، یا خودتان ایجاد می‌شوند. در واقع، جنس و طبیعت استرس‌های‌مان با یکدیگر فرق می‌کنند.‌

شغل های بدون استرس و نگرانی در دنیا چه شغل های هستند