شناخت وضعیت سلامتی افراد از روی مدل دست دادن آنها

روش سلام و احوال پرسی افراد با یکدیگر به ویژه دست دادن آنها معیاری بی نظیر برای پی بردن به شرایط جسمانی آنهاست.

بر این اساس، زنان و مردانی که عادت دارند به گرمی دست دیگران بفشراند اغلب تمایل بیشتری به زندگی و داشتن عمری طولانی دارند؛ گروهی که ترجیح می دهند دیگری فشار وارد شده به دستش را حس کند و آن را نشانه دوستی می دانند.
در نقطه مقابل، گروهی که تمایلی به دست دادن پر قدرت و گرم ندارند احتمال مرگشان به هر دلیلی ۷۰ درصد بیش از دیگران است؛ چراکه این افراد تمایل چندانی به ادامه حیات ندارند.
از طرف دیگر، نوع دست دادن خود نشانه ای است از وضعیت ماهیچه های افراد که می تواند منجر به شناختی کلی از وضعیت جسمانی و سلامت آنها باشد.

دیگر نکته جالب توجه این است که چگونه دست دادن متری است برای پیش بینی احتمال ابتلا به آلزایمر و زوال عقل.

در واقع، آن دسته افرادی که محکم و با حرارت دست می دهند کمتر از دیگران به مشکلاتی از این دست دچار می شوند.
بنابراین، دست دادن علاوه بر آنکه می تواند مورد تحلیل کارشناسان زبان بدن قرار بگیرد نشانه خوبی برای پزشکان است که بتوانند وضعیت سلامتی دیگران را تخمین بزنند.

شناخت وضعیت سلامتی افراد از روی مدل دست دادن آنها