▪ نه. تو در آن لباس چاق به نظر نمی آیی
حتما برای شما هم پیش آمده که نظر همسرتان را در مورد لباسی که به تن کرده اید، بپرسید: عزیزم، آیا این لباس چاقم کرده است؟ این سوالی است که اگر حقیقت را بگویید، موجب ناراحت همسرتان می شود، از این رو آقایان ترجیح می دهند که حتی اگر همسرشان در لباسی که به تن کرده است چاق شده، واقعیت را به زبان نیاورند: نه عزیزم، تو خیلی هم در آن زیبا و خوش اندامی. آنوقت است که آقایان میتوانند یک نفس راحت، از اینکه توانستند یک بمب را خنثی کنند، بکشند.
▪ من با دوستان تو مشکلی ندارم
زمانی که ما فردی را به زندگی مان راه می دهیم، در کنار او باید با خانواده و دوستانش نیز در ارتباط باشیم. مهم نیست که چقدر دوستان او را می پسندیم یا نه، در هر صورت هر فردی نیاز به دوستانی هم جنس خود دارد که با آنها درد و دل کند یا حتی خوش بگذراند. در این شرایط، زمانی که خانم ها از آقایان می پرسند: اشکالی ندارد که دوستانم را امروز به خانه دعوت کنم؟ آنها در جواب می گویند: نه، حتما. من با دوستای تو مشکلی ندارم. و این در حالی است که وقتی همسر و دوستانش را در حال خنده و شوخی می بیند، دوست دارد که فرار را بر قرار ترجیح دهد.
▪ فردا انجامش می دهم
لامپ خانه سوخته است، نردبان دو روز است که در گوشه اتاق رها شده، راه پله ها نیاز به تعمیر دارد… و هزار کار نیمه تمامی که آقایان مدام انجام شان را به تاخیر می اندازند. در این شرایط انگار اصرارهای خانم ها هم تاثیری به حال شان ندارد. به بیان دیگر، زمانی که خانم ها از آقایان خواسته اید دارند، راحت ترین جواب برای آقایان این است: فردا انجامش می دهم. در واقع آنها با این دروغ سفید تا مدتی خودشان را از شر جر و بحث رها میکنند.
▪ گوش ام با توست
خانم ها فکر میکنند که آقایان یک گوش شان در است و گوش دیگر دروازه. این واقعیت را بسیاری از خانم ها قبول کرده اند اما اینکه زمانی که در حال صحبت اند، همسرشان به حرف شان گوش ندهد، هیچگاه برایشان عادی نمی شود. معمولا خانم ها دوست دارند که از تمام جزییات اتفاقاتی که برایشان افتاده حرف بزنند، به عنوان مثال در محیط کار چه کرده اند، در راه چه کسایی را دیده اند یا چه اخبار جذابی به گوش شان خورده است… اما از آنجایی که آقایان خیلی به این موارد علاقه ای ندارند، از گوش کردن به آنها نیز سر باز میزنند، اما در این شرایط حقیقت را نمی گویند، بلکه در جواب خانم که آیا گوش ات با من است، می گویند: بله عزیزم، من دارم به حرفهایت گوش می دهم.
▪ من عاشق دست پخت توام
تمام دروغ هایی که آقایان به خانم ها می گویند برای رهایی از مشکلات نیست، آنها گاهی برای برقراری صمیمیت بیشتر یا انتقال احساس مثبت به همسرشان مجبور به گفتن دروغ می شوند. به عنوان مثال زمانی که آنها خسته به خانه می آیند و همسرشان غذایی را که ساعت ها برای آن وقت گذاشته، مقابلش قرار می دهد، حتی اگر آن غذا طعم خوبی نداشته باشد، او به دروغ می گوید: دست پخت تو عالی است ممکن است مردی قارچ های داخل پاستا را دوست نداشته باشد اما برای شادی همسرش، تمام آنها را میخورد. همین از دعوا جلوگیری کرده و صمیمیت میان آنها را دو چندان میکند.
▪ حرفت را به کل فراموش کردم
من به تو گفتم که امروز می خواهم فلان غذا را درست کنم اما تو یادت رفت که موادی را که به تو گفتم، برایم تهیه کنی. زمانی که آقایان این چنین جملات را از زبان خانم ها می شوند، ساده ترین جواب این است که بگویند: ببخشید، من به کل فراموش کردم بله شاید در برخی مواقع فراموش کرده باشند، اما بعضی اوقات هم از قصد از این کار سر باز میزنند و با گفتن یک دروغ خودشان را کنار می کشند.
▪ به نظر می آید که لاغر شده ای
این یکی از دروغ های رایجی است که آقایان تنها برای دل خانم ها می گویند. گرچه آقایان می دانند که خانم شان وزنی کم نکرده اما پس از دیدن تلاش های او، برای اینکه دلش را نشکنند یا انگیزه اش را از بین نبرند، به او می گویند که تغییر کرده ای. برای این دسته از آقایان، دیدن لبخندی بر لبان همسران شان مهم ترین چیز است.
▪ ترافیک سنگین بود
در زمان هایی که آقایان دیر به سر قرار می رسند، معمولا تقصیر را گردن ترافیک می اندازند. به عنوان مثال زمانی که با همسرشان در رستورانی قرار دارند، دیر از محل کار حرکت میکنند اما در پاسخ به این سوال که چرا دیر کرده اید، می گویند: ترافیک سنگین بوده است در نهایت آنها قول می دهند که دیگر این رفتارشان را تکرار نمیکنند اما بار دیگر همان آش و همان کاسه.
▪ من کار داشتم
یکی از بهترین بهانه هایی که آقایان در زمان بوجود آمدن مشکلات بیان میکنند، کار است. می خواهد تاخیر در آمدن به خانه باشد یا فراموش کردن خرید خانه، در هر صورت ساده ترین توضیح برای آنها این است که بگویند درگیر کار بوده ان. و از آنجا که خانم ها در مورد کار آقایان خیلی بحث نمیکنند، با گفتن این جمله ماجرا ختم به خیر می شود.

شوهرم چه دروغ هایی به من می گوید