شیر بادام چیست و چه خواصی دارد

یک منبع بسیار خوب از پروتئین نیست.

این درست است که آجیل و مغزهایی چون بادام و گردو سرشار از پروتئین هستند؛ اما اینکه فکر کنید در ترکیب با شیر هم همین خاصیت را دارند اشتباه است.
هر فنجان شیر حدود ۸ گرم پروتئین دارد. در حاللی که هر فنجان شیر بادام ۱ گرم پروتئین دارد.

آیا زراعت بادام کار درستی است؟

شما احتمالاً شنیده اید که باید از خرید شیر بادام اجتناب کرد به این دلیل که موجب افزایش تقاضا برای تولید بادام می شود. از طرفی تولید بادام باعث آسیب رسانی عظیم به زمین های دچار خشکسالی کالیفرنیا می شود. جایی که بیش از ۸۰% بادام جهان در آن جا کشت می شود.
آیا درست است از شیر بادام استفاده کنیم یا نه و یا اینکه ما باید شیر بادام را با چه ماده ای دیگر جایگزین کنیم؟
با بررسی مطالعات انجام شده در مورد نحوه ی استعمال آب و کشاورزی موجود در شورای دفاع از منابع طبیعی بهتر می توان به این سؤالات پاسخ داد.

شیر بادام چیست و چه خواصی دارد