علت اینکه خانم ها هیچ وقت واقعا یکدیگر را دوست ندارند چیست
۱. زن ها احساس میکنند که بهترین زمان بیولوژیکی آنها محدود است و میتوانند خیلی راحت با یک زن جوانتر و زیباتر جایگزین شوند.
۲. زن ها فکر میکنند که زن های دیگر وفاداری جنسی همسرشان را کنترل می نمایند.
۳. زن ها فکر میکنند که درجه زیبایی ظاهری آنها به شانس بستگی دارد نه چیزی که در کنترل خود آنها باشد.
۴. زن ها فکر میکنند که بقیه زن ها میتوانند چیزی که خیلی برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند را بااستفاده از زیبایی خود از چنگشان در بیاورند چون مردها با زیبایی آنها افسون خواهند شد.
۵. زن ها فکر میکنند که بقیه زن ها قابل اعتماد نیستند. آنها خیلی غیبت میکنند، دو رو هستند و مردتان را جلوی رویتان می دزدند.
۶. زن ها فکر میکنند که بقیه زن ها توجه دیگران به آنها را می دزدند.
۷. زن ها از نظر روانشناسی با بقیه زن ها در رقابت هستند تا جذاب تر به نظر برسند.
۸. زن ها به طور ناخودآگاه فکر میکنند که اگر شبیه زنی دیگر به نظر برسند، میتوانند زندگی او، جواهراتش و شوهرش را به دست آورند و مردم با همان تحسین و تمجید به او نگاه میکنند.
▪نکاتی که ارزش فکر کردن را دارند
شما هیچوقت نمی توانید کاری کنید که مردتان به زن های دیگر نگاه نکند یا آنها را تحسین نکند. آیا فکر میکنید که آن زن دیگر به خاطر اینکه زیباتر است ارزش انسانی بالاتری نسبت به شما دارد؟
شما بیش از جسمتان هستید. ببینید چه استعدادها و مهارت های منحصربه فردی دارید؟
اینکه دیگران درمورد شما چه فکری میکنند دست شما نیست. وقتی این واقعیت را قبول کردید که هیچ کنترلی بر افکار دیگران نسبت به خودتان ندارید، آنوقت می توانید زندگیتان را آنطور که میخواهید شکل دهید.
با هیچکس جز خودتان نمی توانید رقابت کنید.
تنها کسی که روی او کنترل دارید خودتان هستید.
آنچه در دیگران جستجو میکنید را در خودتان به وجود بیاورید. لازم نیست برای اینکه با یک پزشک ازدواج کنید، خودتان دکتر شوید.
شما مهمترین انسان در کل جهان هستید و باید زیبایی درونی و بیرونی خود را بشناسید. چرا باید کسی بیشتر از آنچه که خودتان، خودتان را دوست دارید و احترام میکنید، شما را دوست داشته باشد و به شما احترام بگذارد.

علت اینکه خانم ها هیچ وقت واقعا یکدیگر را دوست ندارند چیست