علت های علمی قی کردن چشم و ترشحات زرد رنگ آن

در واقع هر مرتبه که ما پلک می زنیم، پلک هایمان مانند شیشه پاک کنی عمل میکند که، آلودگی های سطح چشم را کنار می زند. اما هنگامی که خواب هستیم به این علت که چشمانمان را باز و بسته نمی کنیم، این آلودگی ها خارج نمی شود و به صورت قی در گوشه چشم هایمان جمع می شود و به همین دلیل است که هنگام بیدار شدن از خواب در صبح گوشه چشمانمان قی دارد. تجمع بیش از حد قی در چشمان ممکن است نشان از بیماری باشد، به همین علت در صورت افزایش ناگهانی و بیش از حد آن حتما این موضوع را با یک چشم پزشک در میان بگذارید.
قی چشم اغلب اول صبح و هنگامی که از خواب بیدار شده اید اتفاق می افتد. اجتماع مایعی سفید رنگ در گوشه چشم! این عمل را قی می نامند. قی کردن چشم به علل مختلفی اتفاق می افتد. قی در هر زمانی که از خواب بر می خیزید ممکن است ترشح شده باشد حتی بعد از خواب ظهر. در ادامه با ماهمراه باشید.
ترشحات چشم بخشی از سیستم دفاعی بدن و در واقع یک علامت هشدار دهنده است.
گاهی این مایع خود را به صورت بیرون ریختن چند قطره اشک از چشم نشان می دهد و شما می دانید که اشک نیست. شاید از خود پرسیده باشید من که گریه نکرده ام، پس این آب چرا از چشم من می آید؟ در پاسخ باید به شما بگوییم که بیرون ریختن این قطره های آب ممکن است از سایر مجراهای صورتتان نیز اتفاق بیفتد، مانند زمانی که ناخودآگاه از بینی و دهانتان قطرات آب خارج می شود.
حال این قطرات آب ممکن است در چشمان، خود را به صورت مایعی سفید یا زرد رنگ نشان دهد که به اصطلاح به آن قی چشم می گوییم. این ترشحات سفید یا زرد رنگ در گوشه چشم در بیشتر موارد همان گرد و خاک ها، سلول های مرده و آلودگی هایی است که از این طریق از چشم خارج می شود و نوعی ترشح مخاطی محسوب می شود. قی چشم به این دلیل ترشح می شود که باکتری ها، آلودگی ها و گرد و خاک را از چشم دور کند.

علت های علمی قی کردن چشم و ترشحات زرد رنگ آن