عوارض خطرناک خیره شدن به صفحه موبایل و کامپیوتر

این عادت نادرست می تواند باعث وارد شدن آسیب به شبکه های داخلی چشم شود چون با خیره شدن و پلک نزدن، فضای سطحی چشم مرطوب نمی شود و باعث خشک شدن چشم می شود که همین عوارضی را به دنبال دارد.

پس سعی کنید به طور مداوم و مرتب پلک بزنید، حتی در شرایط خاص چشم هایتان را به طور مداوم ماساژ دهید.
بررسی ها نشان می دهند خیره شدن به شی به ویژه مانیتور کامپیوتر موجب پیری چشم و ایجاد چروک پوستی می شود از این رو بهتر است اگر مدت زمان طولانی با رایانه کار میکنید مدام سر خود را بچرخانید و استراحت کنید در غیر این صورت بیشت از ۱۵ دقیقه مداوم کار با رایانه موجب آسیب های جدی به چشم ها خواهد شد.

عوارض خطرناک خیره شدن به صفحه موبایل و کامپیوتر