عکس میجد نصیرالملک سیراز در تبلیغات لپ تاپ سامسونگ

سامسونگ در تبلیغات لپ تاپ جدیدش از عکس ایرانی استفاده کرده !😍

+ مسجد نصیرالملک شیراز

عکس ایرانی در تبلیغ لپ تاپ جدید سامسونگ