غذاهای مفید برای داشتن قلبی سالم تا سنین بالا

بسیاری از افراد تصور میکنند که کلسترول برای بدن مضر است در صورتی کلسترول خوب(HDL)، به عنوان پاک کننده کبد و کنترل کننده بیماری های قلبی در بدن محسوب می شود.

میزان مناسب کلسترول خوب با آزمایش خون قابل اندازه گیری است و میزان مناسب آن در آقایان باید بالاتر از ۴۰ و در خانم ها بالاتر از ۵۰ باشد و افزایش آن می تواند نقش موثری در از بین بردن بیماری های قلبی عروقی ایفا کند.
نسبت کلسترول خوب به بد (LDL) مهم است، در صورتی که این نسبت زیر ۳باشد، می توان آن را عدد قابل قبولی تلقی کرد در غیر این صورت فرد در معرض بیماری های قلبی عروقی قرار می گیرد.
رابطه کلسترول خوب با فعالیت بدنی
(HDL) بیش از اینکه با تغذیه در ارتباط باشد، رابطه تنگاتنگی با فعالیت بدنی دارد و در ورزشکاران و افرادی که فعالیت بدنی روزانه دارند به مراتب ببیشتر است.
مواد غذایی که میتوانند میزان کلسترول خوب را افزایش می دهند، مصرف مواد غذایی چون روغن های ماهی، مغزها، ماهی های چرب،  غذاهای دریایی و روغن زیتون کمک شایانی به این امر کرده و موجب کاهش بیماری های قلبی عروقی می شوند.

غذاهای مفید برای داشتن قلبی سالم تا سنین بالا