فرزند اول وسط و آخر خانواده چه نقاط مثبت و منفی دارند

فرزندان اول خانواده

▪ نقاط مثبت
آنها ذاتاً فرمانده به دنیا آمده اند.
احتمالاً رئیس جمهورها، فضانوردان و مدیرعاملین همه فرزندان اول خانواده هستند.
فکر میکنند که همیشه حق و اولویت در هر کاری با آنهاست.
فرزندان اول به دو دسته تقسیم می شوند: پرورش دهندگان افراد مطیع یا متحول کنندگانی سلطه جو. هر دو یکسان هستند
فقط از متدهای مختلفی استفاده میکنند.
معمولاً فرزندان اول خانواده، افرادی ایرادگیر، مشکل پسند، و دقیق هستند و عاشق توجه به جزئیات مسائلند.
افرادی وقت شناس، منظم، و با کفایتند که دوست دارند همه چیز به بهترین نحو انجام شود.
از مسائل غافلگیر کننده نیز به هیچ وجه خوششان نمی آید.
▪ نقاط منفی
معمولاً این افراد کمی بداخلاق، ترشرو بی احساس به نظر می آیند.
گه گاه به خاطر زورگویی و فشاری که بر سایرین می آورند، تهدید کننده و رعب آور هستند. چون فکر میکنند که همیشه حق با آنهاست و فقط خودشان همه چیز را می دانند، به دیگران اطمینان کمی دارند.
ریاست مآب، ایرادگیر و نسبت به اشتباهات حساس و نکته سنج هستند.

فرزندان وسط خانواده

▪ نقاط مثبت
افرادی خانواده دوست هستند که دیگران از بودن با آنها لذت می برند.
مهمترین نیاز آنها، آرام نگاه داشتن اقیانوس پرتلاطم زندگی است و شعار آنها “آرامش به هر قیمتی” است.
اینها افرادی بسیار آرام و بی سر و صدا، شیرین و دوست داشتنی هستند و شنوندگان خوبی به شمار می روند.
مهارت زیادی در حل مشکلات دارند چون همیشه هر دو جنبه ی یک مشکل را بررسی میکنند و دوست دارند همه را خوشحال کنند. همین مسئله باعث می شود که مشاوران و میانجیگران خوبی باشند.
▪ نقاط منفی
نسبت به فرزندان اول خانواده، احساس سلطه گری کمتری دارند، اما دوست دارند همه آنها را ستایش کرده و دوست بدارند-یا حداقل با آنها احساس شادی و خوشبختی کنند.
از آنجا که سعی در راضی نگاه داشتن همه دارند، ممکن است به افرادی وابسته تبدیل شوند.
نمیتوانند خوب تصمیم بگیرند تا جایی که باعث رنجاندن دیگران می شود.
همچنین برای شکست و اشتباهات دیگران، خود را سرزنش میکنند.

فرزندان آخر خانواده

▪ نقاط مثبت
افرادی شاد و سرزنده اند که این شادی و سرخوشی را با خود همه جا می برند و دیگران را نیز از آن بهره مند میکنند.
مهارت های مردمی آنها بسیار قوی است و عاشق این هستند که دیگران را با حرف ها و کارهایشان سرگرم کنند.
هیچ کس برای آنها غریبه نیست و به سرعت با همه صمیمی می شوند.
افرادی برونگرا هستند که از وجود دیگران انرژی می گیرند.
از ریسک کردن واهمه ای ندارند.
▪ نقاط منفی
خیلی زود خسته می شوند.
از طرد شدن واهمه داشته و افق توجهاتشان کوتاه است.
افرادی خود گرا هستند.
معمولاً به خاطر توقعات
غیر واقعیشان از رابطه، که تصور میکنند در همه ی رابطه ها باید همیشه خوشی و خنده برقرار باشد، رابطه های زیادی را به فنا می دهند. اما نمی دانند که عمر چنین رابطه هایی بسیار کوتاه است.

تک فرزندان

▪ نقاط مثبت
این افراد همان ها هستند که دنیا را متحول میکنند.
افرادی تکلیف-گرا، مرتب و منظم، با وجدان و وظیفه شناس، و بسیار قابل اطمینان می باشند.
آنها عاشق واقعیت، افکار و اندیشه ها، و جزئیات هستند. و از قبول مسئولیت های مختلف واهمه ای ندارند.
▪ نقاط منفی
یکی از خصیصه های منفی این افراد سرسختی و خشونت شدید آنهاست.
کمی کینه ای و پرتوقع هستند و معمولاً از قبول اشتباهاتشان سر باز میزنند.
به هیچ وجه انتقادپذیر نیستند.
در برابر دیگران افرادی بسیار حساس و نفوذ پذیرند که احساساتشان خیلی زود جریحه دار می شود.

فرزند اول وسط و آخر خانواده چه نقاط مثبت و منفی دارند