فشارخون چیست و بهترین اندازه آن چند است

سعی کنید میزان فشارخون را در اندازه ۸۰/۱۲۰ یا کمتر حفظ نمایید. فراموش نکنید که مقادیر بیشتر از این خطر ابتلا به مشکلات قلبی را همراه دارد.

فشارخون نیرویی است که جریان خون بر دیواره رگها وارد میکند. فراموش نشود که برای جریان خون در سراسر بدن وجود فشارخون بسیاری ضروری است. فشارخون در حالتهای گوناگون متفاوت است.
در هنگام خواب و استراحت کمتر و در هنگام هیجان و فعالیت بیشتر است. به طور کلی فشارخون بالا خطرناک است. باید هر چه زودتر درمان شود زیرا به اندامهای مهم بدن به ویژه قلب آسیب می رساند.
خطرات بیماری رگهای قلبی ناشی از عواملی مانند افزایش کلسترول خون، سیگار کشیدن، انواع دیابت و بزرگی بطن چپ نیز هنگامی که با فشارخون بالا همراه شوند، بیشتر است. اگر فشارخون شما همیشه بالاتر از ۹۰/۱۴۰ باشد به فشارخون بالا مبتلا هستید. البته گاهی مواقع حتی مقادیر کمتر از آن نیز قلب را در معرض خطر قرار می دهد.
عوامل زمینه ساز بروز فشارخون بالا در بسیاری از موارد ناشناخته هستند ولی بروز آن می تواند به سابقه خانوادگی، جنس، سن، نژاد، استرس، مصرف سیگار، تصلب شرایین (سخت شدن دیواره رگها)، چاقی و رژیم غذایی پر نمک و پر کلسترول بستگی داشته باشد.

فشارخون چیست و بهترین اندازه آن چند است