قرص آلفا فلووکسامین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی
موارد مصرف
این دارو در درمان اختلال وسواسی- اجباری و افسردگی برای تخفیف علائم به کار می‌رود.
مکانیسم اثر
فلووکسامین با مهار اختصاصی باز جذب سروتونین موجب افزایش انتقال سروتونرژیک می‌شود. ولی تأثیر بر فعالیت‌های دوپامینرژیک و نورآدرنرژیک ندارد. این دارو باعث مهار آنزیم سیتوکروم (۲D6 . 2C9 . 3A4 . 1A2 ) P450 میشود.
فارماکوکینتیک
این دارو به خوبی جذب می‌شود و فراهمی زیستی آن ۵۰% ( به دلیل اثر اولین عبور)‌می‌باشد.این دارو دارای متابولیسم کبدی و دفع کلیوی بوده و نیمه عمر آن معادل ۲۰-۱۵ ساعت است.
موارد منع مصرف
در صورت نارسائی شدید کبدی، بروز حملات عصبی، اختلالات نورولوژیک و جنون نباید از این دارو استفاده شود.
هشدارها
۱. برای بیماران مبتلا به نارسائی کبدی یا سابقه حمله عصبی، این دارو را باید با احتیاط مصرف گردد.
۲. به دلیل تمایل به خودکشی در این بیماران و برای جلوگیری از مسمومیت با دارو،‌باید کمترین مقدار ممکن از دارو در اخیتار بیمار قرار گیرد.
عوارض جانبی
اختلالات جنسی ، کاهش تمایل جنسی، تغییرات رفتاری و روانی، جنون، تنگی نفس، احتباس ادرار، ضعف یا خستگی مفرط، یبوست، سرگیجه، سردرد، بی‌خوابی یا خواب‌آلودگی، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی این دارو محسوب می‌شوند.
تداخل دارویی
این دارو غلظت پلاسمایی داروهای مثل فنی‌فتوئین ، کینیدین ، داروهای ضد جنون بوتیروفنونی (هالوپریدول) استمیزول، سیزاپراید، ترفنادین، آلپرازولام، تریازولام، دیازپام، میدازولام، پروپرانول، متوپرولول، کافئین، تئوفیلین، کاربامازپین، کلوزاپین‌،‌ متادون، وارفارین، را افزایش می‌دهد. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای ، مهار کننده‌های منوآمین اکسیداز(پروکاربازین، فورازولیدن) سلژیلین و داروهای مقلد سرتونین موجب تشدید عوارض جانبی دارو می‌شود. مصرف همزمان الکل می‌تواند موجب تضعیف شدید CNS گردد. مصرف همزمان این دارو با دیلتیازم موجب بروز برادی کاردی می‌شود.
نکات قابل توصیه
. در صورت مصرف همزمان فلووکسامین با آنتاگونیست‌های گیرنده بتا (پروپرانولول و متوپرولول) ، تئوفیلین، کاربامازپین،کلوزاپین، متادون و دیلتیازم، مقدار مصرف این ترکیبات را باید کاهش داد.
۲. تعیین مقدار مصرف این دارو برای افراد سیگاری و بیماران با سابقه سوء استفاده دارویی یا با سابقه جنون،‌باید احتیاط صورت گیرد..
۳. در بیماران مبتلا به اختلال کبدی، مقدار مصرف دارو را باید کاهش داد .
۴. در صورت تجویز طولانی مدت این دارو برای کودکان، باید پارامترهای رشد را کنترل کرد.
۵. حداقل چهارده روز فاصله زمانی بین مصرف‌کننده‌های منوآمین‌اکسیداز و فلوکسامین باید در نظر گرفته شود.
۶. مصرف این دارو باید به تدریج قطع شود. در هر ۷-۵ روز یکبار، مقدار مصرف را باید به میزان ۵۰ میلی‌گرم کاهش داد.
مقدار مصرف
بزرگسالان: در درمان اختلال وسواسی و افسردگی ابتدا ۵۰ میلی‌گرم یک بار در روز در زمان خواب‌ مصرف شود. در صورت نیاز با فاصله ۷-۴ روز می‌توان هر بار ۵۰ میلی‌گرم دیگر به مقدار مصرف قبلی افزود. در مقادیر بیش از ۱۰۰ میلی‌گرم ،مصرف باید در دو نوبت انجام شود. حداکثر مقدار قابل مصرف mg/day300 است.
کودکان: در درمان اختلال وسواسی ابتدا ۲۵ میلی‌گرم یک بار در روز در هنگام خواب مصرف می‌شود. در صورت نیاز با فاصله ۷-۴ روز می‌توان هر بار ۲۵ میلی‌گرم دیگر به مقدار مصرف قبلی افزود. در مقادیر بیش از ۵۰ میلی‌گرم مصرف باید در دو نوبت انجام شود. حداکثر مقدار قابل مصرف
mg/day200 است.
اشکال دارویی
Scored Film Coated Tablet :50mg

قرص آلفا فلووکسامین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی