قرص اکسی کدون عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

موارد کاربرد و نحوه تجویز
اکسی کودون، یک مشتق فنانترن و یک ضد درد مخدر است .
به صورت خوراکی یا زیر جلدی یا داخل وریدی برای تسکین دردهای متوسط تا شدید مصرف می شود.
فارماکوکینتیک
از طریق دستگاه گوارشی جذب می شود. به به طور عمده به نورکسی کدئین و به میزان کمتر به اکسی مورفین متابولیزه می شود و هر دو این متابولیتها گلوکورنیزه شده و با داروی تغییر نکرده در ادرار ترشح می شوند. نیمه عمر دفع آن از خون ۲ تا ۴ ساعت است و در شیر توزیع می شود.
عوارض جانبی و راههای پیشگیری
همانند داروهای ضد درد مخدر.
تداخل دارویی
همانند سایر ضد دردهای مخدر.

قرص اکسی کدون عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی