قرص بتاهیستین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف بتاهیستین
این دارو برای درمان علائم و بیماری Menires (سرگیجه، وزوزگوش، کاهش شنوایی) بکار می‌رود.
▪ مکانیسم اثر بتاهیستین
این دارو مشابه هیستامین عمل می‌کند و به نظر می‌رسد که با بهبود گردش خون در لابیرنت باعث کاهش فشارخون داخل لنفاوی می‌شود.
فارماکوکینتیک بتاهیستین
▪ اتصال به پروتئین : خیلی کم
▪ متابولیت: ۲(۲-آمینواتیل)پیریدین و ۲-پیریل استیک اسید
▪ نیمه عمر:۳-۴ساعت
▪ دفع:کلیوی
منع مصرف بتاهیستین
در بیماران مبتلا به فئوکروموسیتوما و زخم گوارشی فعال نباید مصرف شود.

عوارض جانبی بتاهیستین
اختلالات گوارشی، سر درد، بثورات پوستی و خارش از عوارض جانبی مهم این دارو هستند.

▪ تداخلات دارویی بتاهیستین
مصرف همزمان با آنتاگونیست‌های هیستامین، موجب کاهش تأثیر دارو می‌شود.
▪ توصیه های دارویی بتاهیستین
‌در صورت ابتلا بیمار به آسم، سابقه زخم گوارشی، بارداری و شیر دهی با احتیاط مصرف شود.

قرص بتاهیستین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی