قرص تاموکسیفن عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
تاموکسی فن برای درمان سرطان پستان و نازایی وابسته به اولیگومنوره یا آمنوره ثانویه مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
تاموکسی فن آنتی استروژن غیر استروئیدی می باشد که اثرات ضعیف استروژنی نیز دارد. تاموکسی فن گیرنده های استرادیول را مهارمیکند. القاء تخمک گذاری با اشغال گیرنده های استروژن و حذف اثر مهاری هورمون و در نتیجه تحریک ترشح هورمون آزاد کننده گنادو تروپین از هیپوتالاموس انجام می گیرد.
▪ فارماکوکینتیک
متابولیسم تاموکسی فن کبدی است و دارای چرخه روده ای – کبدی می باشد ، حذف دارو دو مرحله ای بوده که مرحله اول ۷-۴ ساعت پس از تجویزو مرحله دوم ۱۴-۷ روز طول می کشد. اثر درمانی مطلوب ۱۰-۴ هفته پس از شروع درمان حاصل می شود. اثرات آنتاگونیستی دارو ممکن است چند هفته پس از یک نوبت مصرف ادامه داشته باشد. دارو اغلب به صورت متابولیت از طریق صفرا و مدفوع دفع می شود.
▪ موارد منع مصرف
هشدارها
▪ با مصرف این دارو احتمال ایجاد کیست های تخمدان در زنان قبل از دوران یائسگی وجود دارد.
▪ احتمال افزایش کلسیم خون در صورت وجود متاستاز استخوان را باید در نظر گرفت.
▪ با مصرف تاموکسی فن تغییرات آندومتر شامل هیپرپلازی، پولیپ و سرطان گزارش شده است. خونریزی غیر طبیعی واژن و علائمی مانند درد یا فشار لگن باید مورد توجه قرار گیرد.
▪ در صورت وجود تاری دید، آب مروارید، کاهش پلاکت ها و گلبول های سفید و نیز بالا بودن چربی های خون، باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی
گرگرفتگی، خونریزی واژن، توقف قاعدگی، خارش فرج، اختلالات گوارشی، التهاب تومور، کاهش تعداد پلاکت ها، احتباس مایعات، طاسی، فیبروم رحم، اختلالات بینایی ( تغییرات قرنیه، آب مروارید و رتینوپاتی ) و کاهش پلاکت ها یا گلبول های سفید خون از عوارض جانبی دارو هستند.

▪ تداخل دارویی
استروژن ها ممکن است با اثرات درمانی تاموکسی فن تداخل نمایند. ترکیباتی مثل سایمتیدین،فاموتیدین، رانیتیدین و سایر آنتی اسیدها با افزایش PHمعده، موجب حلالیت زود رس دارو و در نتیجه باز شدن نا بجای قرص های روکش دار روده ای شوند.
نکات قابل توصیه
▪ روش های غیر هورمونی جلوگیری از بارداری، طی درمان و به مدت ۲ ماه پس از درمان باید مورد استفاده قرار گیرد.
▪ در صورت بروز اختلالات گوارشی مصرف دارو ادامه یابد و در صورت بروز استفراغ زود رس پس از مصرف دارو به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف
مقدار مصرف در سرطان پستان mg/day20 است. در نازایی mg/day20 در روز های دوم، سوم، چهارم و پنجم قاعدگی مصرف می شود. در صورت لزوم در دوره های بعدی درمان، مقدار مصرف روزانه را می توان به ۴۰ و سپس به ۸۰میلی گرم افزایش داد. در صورت نامنظم بودن قاعدگی، دوره اول درمان را در هر روز می توان شروع کرد و دوره بعدی ۴۵ روز بعد و یا در صورت شروع قاعدگی، در روز دوم آن آغاز می گردد.
▪ اشکال دارویی
Tablet : 10mg

قرص تاموکسیفن عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی