قرص تربوتالین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
موارد مصرف تربوتالین
تربوتالین برای درمان آسم و سایر حالات توام با انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و همچنین برای پیشگیری از زایمان زودرس بکار می رود.
مکانیسم اثر تربوتالین
این دارو یک آمین مقلد سمپاتیک با اثر مستقیم بر روی گیرنده های بتاآدرنرژیک بوده و موجب شل شدن عضلات صاف نایژه ها می گردد.
فارماکوکینتیک تربوتالین
متابولیسم دارو کبدی است و توسط کلیه ها از بدن دفع می شود.حدود ۵۰-۳۳ درصد از یک مقدار مصرف خوراکی جذب می شود. میزان جذب توسط غذا کاهش می یابد. اثر تربوتالین پس از ۲-۱ ساعت شروع و طی ۳-۲ ساعت به حداکثر می رسد و مدت اثر آن ۸-۴ ساعت است. از راه استنشاقی، اثر دارو پس از ۳۰-۵ دقیقه شروع و طی ۲-۱ ساعت به حداکثر می رسد و مدت اثر آن ۶-۳ ساعت می باشد. از راه تزریقی، اثر دارو پس از ۱۵ دقیقه شروع و طی ۶۰-۳۰ دقیقه به حداکثر می رسد و مدت اثر آن ۴-۵/۱ ساعت است. تربوتالین از طریق زیرجلدی جذب می شود.

عوارض جانبی تربوتالین
لرزش خفیف (معمولاً در دستها)، فشار عصبی ، سردرد، گشادی عروق محیطی، تپش قلب، تاکیکاردی، بندرت دردهای عضلانی، کاهش پتاسیم سرم متعاقب تجویز مقادیر زیاد ، واکنش های حساسیت بیش از حد شامل اسپاسم برونشیال پارادوکسیمال، کهیر و آنژیوادم گزارش شده است.

تداخلات دارویی تربوتالین
تجویز مقادیر زیادتربوتالین قبل یا اندکی پس از بیهوشی با کلروفرم، یا هالوتان ممکن است خطر آریتمی شدید بطنی را بویژه نزد اشخاص با سابقه بیماری قلبی افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای یا مهارکننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) با سالبوتامول ممکن است باعث تشدید اثر دارو بر سیستم عروقی شود. مصرف همزمان با گلیکوزیدهای دیژیتال ممکن است خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد. مصرف همزمان با مسددهای گیرنده بتا ممکن است با اثر گشادکنندگی برونش دارو مقابله نماید.
هشدار ها تربوتالین
▪ درصورت وجود بیماری های قلبی- عروقی شامل آریتمی قلبی، عدم کفایت میوکارد و عروق کرونر، افزایش فشارخون، دیابت، پرکاری تیروئید، کتواسیدوز، فئوکروموسیتوم، حملات صرع (یا سابقه آن) و حساسیت به داروهای مقلد سمپاتیک، این دارو با احتیاط مصرف شود.
▪ درمان با محرک های گیرنده بتادو آدرنرژیک ممکن است باعث کاهش شدید پتاسیم سرم شود. این اثر درنتیجه مصرف همزمان با تئوفیلین، کورتیکوستروئیدها، داروهای مدر و بوسیله هیپوکسی ممکن است تشدید شود.

قرص تربوتالین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی