قرص ریزاتریپتان عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
ضد میگرن (آگونیست انتخابی ۵HT1B/1D).
درمان سردردهای میگرنی حاد با یا بدون آئورا.
▪مکانیسم اثر
دارو به عنوان آگونیست سروتونین از طریق اثر روی رسپتورهای سروتونین عروق خونی اکسترا سربرال سبب انقباض عروق، مهار ریلیز نوروپپتید و کاهش انتقال درد در مسیرهای تریژمینال می شود.
▪فارماکوکینتیک
دارو به میزان ۱۴% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. میزان فراهم زیستی دارو حدود ۴۰-۴۵% می باشد. دارو از طریق مونوآ
▪ موارد منع مصرف
▪هشدارها

▪عوارض جانبی
ضعف، سرگیجه، احساس سرخوشی، سردرد، ترمور، خواب آلودگی، درد قفسه سینه، احساس سنگینی، وازواسپاسم عروق کرونر، ایسکمی میوکارد موقت، فیبریلاسیون بطنی، تاکیکاردی بطنی، خشکس دهان، تهوع، اسهال، استفراغ، احساس گرما یا سرما.

▪تداخل دارویی
الف- مصرف داروهای محتوی ارگوت (نظیر دی هیدرو ارگوتامین و متی سرژید) و دیگر آگونیست های ۵HT1 ممکن است سبب طولانی شدن واکنش های وازواسپاستیک ناشی از دارو شود. بین مصرف این داروها باید حداقل ۲۴ساعت فاصله باشد.
ب- مصرف همزمان این دارو با مکلوبماید، ایزوکربوکسازید، فنلزین، ترانیل سیپرومین سبب افزایش سطح خونی ریزاتریپتان می شود. بین مصرف این داروها باید حداقل ۱۴روز فاصله باشد.
ج- پروپرانولول ممکن است سبب افزایش سطح خونی ریزاتریپتان شود.
▪نکات قابل توصیه
▪مقدار مصرف
در ابتدا ۵-۱۰mg به صورت خوراکی تجویز می شود. در صورت عدم تاثیر، دوز بعدی حداقل ۲ساعت بعد از اولین دوز تجدید می شود. میزان ماکزیمم دوز مصرفی در عرض ۲۴ ساعت، ۳۰mg می باشد. در بیمارانی که ایندرال مصرف میکنند، ریزاتریپتان به میزان ۵mg خوراکی تا ماکزیمم دوز ۱۵mg در ۲۴ساعت قابل تجویز است.

قرص ریزاتریپتان عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی