قرص زلودا عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪موارد مصرف
Capecitabine یک پیش دارو است که به فلورواوراسیل در بافت های بدن تبدیل می شود. به صورت خوراکی در درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک و سرطان پستان متاستاتیک و موضعی پیشرفته تجویز می شود. دوز روزانه توصیه شده g/m2 5/2 در دو دوز تقسیم شده و حدود ۱۲ ساعت دور از غذا می باشد که به مدت ۲ هفته تجویز می گردد و سپس با یک هفته استراحت دنبال می شود و با توجه به بروز مسمومیت دوزهای تجویزی باید اصلاح شوند. در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی دوز تجویزی دارو باید کاسته شود. تجویز این دارو در دیگر بدخیمی ها در حال بررسی است.
▪مکانیسم اثر
▪فارماکوکینتیک
Capecitabine به سهولت از مسیر گوارشی جذب می شود و اوج غلظت پلاسمائی آن طی حدود ۵/۱ ساعت حاصل می شود. غذا باعث کاهش سرعت و میزان جذب می شود. این دارو در کبد به ۵-deoxy- 5- fluorocytidine متابولیزه می شود که سپس به ۵-deoxy- – 5fluorouridineو متعاقب آن در بافت های بدن به ۵ -fluorouracil تبدیل می شود.
▪موارد منع مصرف
▪هشدارها

عوارض جانبی
همانند فلورواوراسیل. اسهال و حالت تهوع و استفراغ، التهاب معده، سندرم اریترودیستسزیا (قرمز شدن کف دست وپا)، درماتیت، کاردیوتوکسیستی و کاهش عملکرد مغز استخوان مشاهده شده است. هایپربیلی روبینمی نیز ایجاد شده است. در بیماران مبتلا به اختلالات متوسط کلیوی نیاز به کاهش دوز می باشد و در اختلالات شدید مصرف Capecitabine ممنوع است.

▪تداخل دارویی
همانند فلورواوراسیل. در مصرف همزمان با وارفارین تغییر در پارامترهای انعقادی و خونریزی رخ داده است هم چنین در مصرف همزمان با فنی توئین افزایش غلظت پلاسمائی فنی توئین و علائم مسمومیت مشاهده شده است.
▪نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
▪اشکال دارویی

قرص زلودا عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی