قرص زولپیدم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف زولپیدم
این دارو شروع اثر سریع و طول مدت اثر کوتاهی دارد و بعنوان هیپنوتیک در درمان کوتاه مدت بیخوابی بکار می رود.
▪ فارماکوکینتیک زولپیدم
این دارو بسرعت بعد از تجویز خوراکی از طریق دستگاه گوارش جذب شده و در عرض ۳ ساعت به حداکثر سطح پلاسمائی خود می رسد. این دارو متحمل متابولیسم عبور اولیه کبدی می شود و فراهمی زیستی مطلق آن حدود ۷۰% است. نیمه عمر حذفی آن حدود ۵/۲ ساعت بوده و تقریباً ۹۲% باند پروتئینی دارد. این دارو بطور اولیه توسط ایزوآنزیم سیتوکروم P450 نوع CYP3A4 متابولیز می شود. متابولیتهای غیر فعال این دارو از طریق ادرار و مدفوع، دفع می شوند. این دارو در شیر مادر وارد می شود.

عوارض جانبی زولپیدم
همانند دیازپام است. درمان مسمومیت و دوز بیش از حد، عمدتاً حمایتی است. شارکول فعال که از طریق خوراکی در عرض ۱ ساعت بعد از خوردن بیش از ۱۰۰ میلی گرم یا بیشتر دارودر یک فرد بالغ، یا بیش از ۵ میلی گرم در کودک، به بیمار داده می شود. لاواژ معده نیز در برخی بالغین در نظر گرفته می شود. در موارد دپرشن شدید CNS گاهی از فلومازنیل استفاده می شود.

▪ تداخلات دارویی زولپیدم
همانند دیازپام است.

قرص زولپیدم عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی