قرص ستریزین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف
ستریزین در درمان علامتی رینیت الر ژیک فصلی یا دائمی، التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش،
کهیر،عطسه وآب ریزش از بینی و همچنین در کاهش علائم ناشی از آسم آلرژیک مصرف می شود.
مکانیسم اثر
اثرات آنتی هیستامین این دارو به علت رقابت با هیستامین در اتصال به گیرندهH1 است . کاربر د آن در کاهش علائم ناشی از آسم آلرژیک ممکن است به دلیل جلوگیری از اثرات انقباضی هیستامین در برونش ها در این بیماران باشد .
فارماکوکینتیک
حداکثر اثر دارو یک ساعت بعد از مصرف ظاهر میشود.در صورت مصرف با غذا سرعت جذب دارو کاهش می یابد.
موارد منع مصرف
هشدارها
عوارض جانبی
تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
این دارو ممکن است باعث منگی شود.
مقدار مصرف
در بزرگسالان به عنوان آنتی هیستامین مقدار ۵ تا ۱۰ میلی گرم روزانه مصرف می شود.
کودکان: در کودکان ۶-۲ سال ۲/۵ میلی گرم روزانه تا حداکثر ۵ میلی گرم روزانه مصرف می شود.
اشکال دارویی
F.S.Tablet:5mg
F.S.Tablet:10mg

قرص ستریزین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی