قرص سوفیرا عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
به همراه دیگر داروهای ضد ویروس برای درمان عفونت مزمن هپاتیت سی به کار می رود.
▪ مکانیسم اثر
سوفوسبوویر به عنوان مهار کننده NS5B پلی مراز ویروس هپاتیت سی در درمان هپاتیت سی به کار می رود.
▪ فارماکوکینتیک
سوفوسبوویر در کبد به سرعت به فرم فعال تری فسفات تبدیل می شود. نیمه عمر دارو نیم تا ۲ ساعت است. میزان اتصال به پروتئین های پلاسما ۶۱ تا ۶۵ درصد است که غیروابسته به غلظت دارو می باشد.
غلظت ماکزیمم دارو ۲ تا ۴ ساعت پس از مصرف خوراکی است. عمدتا دفع دارو از راه ادرار است ۸۰% و بخشی از دارو از طریق مدفوع ۱۴% و بخشی از راه تنفس ۵/۲ درصد.
▪ موارد منع مصرف
در صورت وجود مشکلات کبدی بجز هپاتیت سی – پیوند کبد – نقص شدید کلیوی و یا دیالیز – ابتلا به HIV
▪ هشدارها
موارد احتیاط:
در صورت وجود مشکلات کبدی بجز هپاتیت سی – پیوند کبد – نقص شدید کلیوی و یا دیالیز – ابتلا به HIV

عوارض جانبی
سرگیجه و سردرد – تهوع – بی خوابی – کم خونی از شایع ترین عوارض این دارو هستند.

▪ تداخل دارویی
آمیودارون – کاربامازپین – اکس کربامازپین – فنی توئین – فنوباربیتال – ریفابوتین – ریفامپین – ریفامپنتین – تیپراناویر و انواع مخمر
▪ نکات قابل توصیه
مردانی که همسرشان باردار است از مصرف هم زمان سوفوسبوویر با ریباورین و یا اینترفرون آلفا و ریباورین خودداری کنند.
این دارو حتما باید با سایر داروهای ضد ویروس مصرف شود.
بدون مشورت با پزشک دارو نباید قطع شود.
در صورت فراموش کردن یک بار مصرف دارو بلافاصله پس از به یاد آوردن دارو را مصرف کنید ولی اگر با دوز بعدی هم زمان شد نباید ۲ برابر دارو مصرف شود. دوز بعدی را در زمان خود مصرف کنید.
▪ مقدار مصرف
▪ اشکال دارویی

قرص سوفیرا عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی