قرص سیپروهپتادین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
موارد مصرف
سایپروهپتاد ین برای درمان آلرژی ناشی از تب یونجه ، کهیرو کهیر غول آسا ، کهیر ناشی از سرما، میگرن ودرمان بیماری کوشینگ استفاده شده است.
مکانیسم اثر
این داروآنتاگونیست گیرنده های H 1و سروتونینی می باشد. به دلیل خاصیت آنتی هیستامینی آن ،اثر ضد آلرژی دارد .
فارماکوکینتیک
این دارو به خوبی از دستگاه کوارش جذب می گردد. اثر ان ۶۰ -۱۵ دقیقه پس از مصرف خوراکی ظاهر می گردد. دفع ان کلیوی و اغلب به صورت متابولیت طی ۲۴ ساعت صورت می گیرد .
موارد منع مصرف
هشدارها
۱- احتمال بروز سر گیجه ، تسکین بیش از حد، اغتشاش شعور و کمی فشارخون ناشی از مصرف این دارو در سالخوردگی بیشتر است.
۲- مصرف طولانی مد ت این دارو باعث خشکی دهان می شود و احتمال گلو درد ، عفونت دهان و گلو و پوسیدگی دندان وجود دارد.
عوارض جانبی
عوارض شایع این دارو خشکی دهان ، تاری دید ، خواب الودگی ، غلیظ شدن ترشحات نایژه و افزایش وزن می باشند.
تداخل دارویی
مصرف همزمان این دارو با مضعف های CMS ممکن است اثرات مضعف ان را افزایش دهد. استفاده همزمان این دارو با دارو های آنتی کلینرژیک اثرات جانبی آن را تشدید میکند. مصرف همزمان داروهای سمی برای گوش مانند سالیسیلاتها و وانکومایسین با این دارو ها ممکن است اثر سمی انها بر گوش از جمله وزوز گوش و سرگیجه را بپو شاند.
نکات قابل توصیه
۱- احتمال افزایش وزن وجود دارد .
۲- به منظور کاهش تحریک گوارشی همراه با غذا ، آب یا شیر مصرف گردد.
۳- در صورت بروز خواب آلودگی از انجام کار هایی که نیاز به تمر کز حواس دارند ، خودداری گردد.
مقدار مصرف
بزرگسالان : در درمان آلرژی مقدار ۴ میلی گرم ۴-۳ بار در روز و حداکثر ۳۲ میلی گرم در روز مصرف می شود. در میگرن ۴ میلی گرم تجویز که در صورت نیاز پس از نیم ساعت تکرار می شود. مقدار مصرف نگهدارنده ان ۴ میلیگرم هر ۶-۴ ساعت است .
کودکان:در کودکان ۶-۲ سال ۲ میلی گرم ۳-۲ بار در روز ب و حداکثر ۱۲ملی گرم در روز مصرف می شود .
اشکال دارویی
Tablet:4mg

قرص سیپروهپتادین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی