قرص فبوکسوستات عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
موارد مصرف
موارد مصرف: کنترل مزمن هایپراوریسمی در بیماران مبتلا به نقرس
محدودیت مصرف: برای درمان هایپراوریسمی بدون علامت توصیه نمی شود
مکانیسم اثر
مهار کننده انتخابی گزانتین اکسیداز، آنزیم مسئول تبدیل هایپوگزانتین به گزانتین و به اوریک اسید و در نتیجه کاهش اوریک اسید. در غلظت درمانی، سایر آنزیم های درگیر در سنتز پورین و پریمیدین را مهار نمیکند.
فارماکوکینتیک
جذب: بالای ۴۹%
توزیع: Vss: حدود ۵۰ L
اتصال به پروتئین: ۹۹%، عمدتاً آلبومین
متابولیسم: کانژوگاسیون از طریق
موارد منع مصرف
هشدارها
منع مصرف: تجویز همزمان با Azathioprine، Mercaptopurine، Theophylline
احتیاط:
با آغاز درمان عود نقرس اتفاق می افتد، به منظور پروفیلاکسی از داروهای NSAID یا Colchicine تا ≤۶ ماه اول استفاده نمایید
برای هایپراوریسمی بدون علامت اندیکاسیون ندارد
برای هایپراوریسمی ثانویه تست نشده است
نرخ رویدادهای ترومبوامبولیک قلبی عروقی نسبت به استفاده از Allopurinol در مطالعات بالینی بالاتر بوده است، علائم انفارکتوس میوکاردی و سکته مغزی را مانیتور کنید
ممکن است فعالیت آنزیم های کبدی را بالاتر ببرد؛ LFT را در حالت پایه اندازه بگیرید و اگر آلانین آمینوترانسفراز سه برابر بالاتر از نرمال است و بیلی روبین توتال > 2 برابر نرمال است، این دارو را آغاز نکنید
گزارشاتی از نارسایی کبدی کشنده و غیرکشنده با این دارو وجود دارد
عوارض جانبی
پوستی: راش
گوارشی: تهوع
کبدی: اختلال آنزیم های کبدی
نوروماسکولار و اسکلتی: آرترالژیا
تداخل دارویی
منع مصرف همزمان با:
Azathioprine، Didanosine، Mercaptopurine، Pegloticase
Febuxostat غلظت یا اثرات این داروها را افزایش می دهد:
Azathioprine، Didanosine، Mercaptopurine، Theophylline derivatives
نکات قابل توصیه
احتمال عود نقرس، اختلال عملکرد کبد و رویدادهای قلبی عروقی وجود دارد
در صورت بروز راش، درد قفسه سینه، تنگی نفس یا علائم سکته مغزی به پزشک اطلاع داده شود
داروهای همزمان چه نسخه ای و چه OTC و داروهای گیاهی و بیماری های همزمان به پزشک اطلاع داده شود
در صورت بارداری یا قصد به بارداری یا شیردهی به پزشک اطلاع داده شود

قرص فبوکسوستات عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی