قرص لوپراکس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف
سفیکسیم در درمان عفونت های حاد ناشی از باکتری های حساس به این دارو مصرف می شود که شامل سوزاک، عفونت گوش میانی، فارنژیت، عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت های مجاری ادراری می شود.
مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
فقط ۵۰ -۴۰ در صد یک دوز خوراکی سفیکسیم به آهستگی جذب می شود. جذب این دارو در حضور غذا کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو ۶-۲ ساعت پس از مصرف خوراکی آن حاصل می شود. نیمه عمر پلاسمایی دارو ۴-۳ ساعت است که در عیب کار کلیه افزایش می یابد. متابولیسم این دارو مشخص نشده است . حدود ۲۰ در صد از دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه ها و ۶۰ در صد دارو از راه های غیر کلیوی دفع می شود.
موارد منع مصرف
در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین یا ابتلای به پورفیری این دارو نباید مصرف شود .
هشدارها
عوارض جانبی
تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
مقدار مصرف
بزرگسالان : این دارو از راه خوراکی به مقدار ۴۰۰-۲۰۰ میلی گرم در روز به واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود .
کودکان : در کودکان با وز ن کمتر از ۵۰ کیلو گرم ۸ mg/ kg در روز از سوسپانسیون خوراکی به صورت واحد یا در دو مقدار منقسم مصرف می شود .
اشکال دارویی
Coated F.C. Tablet:200mg
Coated F.C. Tablet: 400mg
Coated F.C. Tablet:250mg
For Oral Suspension: 100 mg /ml
For Pediatric Oral Suspension :50 mg/ Sachet

قرص لوپراکس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی