قرص هیدروکسی عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
هیدروکسی زین در درمان اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل از بیهوشی عمومی ، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش های آلرژِیک از جمله کهیر مزمن و کنترل تهوع و استفراغ استفاده می گردد.
▪مکانیسم اثر
اثر ضد اضطراب این دارو احتمالا ناشی از اثر آن بر نواحی زیر قشری CNS است. اثرآرام بخش و خواب آوری آن نیز احتمالا به دلیل خاصیت ضد هیستامینی می باشد . به همین علت اثر ضد خارش نیز دارد. اثر ضد استفراغ نیز احتمالا به اثر ضد موسکارینی ان مر بوط می شود.
▪فارماکوکینتیک
زمان لازم برای شروع اثر هید روکسی زین بعد از مصرفخوراکی ۱۵-۳۰ دقیقه و طول مدت اثر ان ۶-۴ ساعت است.
موارد منع مصرف
مصرف این دارو در ابتدای بارداری اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.
▪هشدارها
۱- احتمال بروز خشکی دهان در مصارف طو لانی مدت وجود دارد .
۲- مصرف این دارو در صرع، هیپرتروفی پروستات و احتباس ادرار ، گلو کوم و بیماری های کبد باید با احتیاط صورت گیرد.

▪عوارض جانبی
خواب آلودگی و خشکی دهان از عوارض شایع این دارو هستند .

▪تداخل دارویی
مصرف همزمان این دارو با فراورده های مضعف CNS ، دارو های ضد افسردگی سه حلقه ای و دارو های کاهنده فشارخون باعث اف زایش اثر انها می گردد.
▪نکات قابل توصیه
۱- در صورت بروز خواب الو دگی ، از انجام کار هایی که احتیاج به هوشیار ی دارند ، خوداری شود.
۲- احتمال بروز خشکی دهان وجود دارد.
▪مقدار مصرف
بزرگسالان: به عنوان داروی ضد اضطراب یا آرام بخش – خواب آور، مقدار ۵۰-۱۰۰ میلی گرم به صورت مقدار واحد مصرف می شود. به عنوان ضد استفراغ ویا ضد هیستامین مقدار ۲۵-۱۰۰ میلی گرم سه یا چهار بار در روز بر حسب نیاز مصرف می شود.
کودکان : به عنوان ضد اضطراب یا آرام بخش – خواب آور ۰/۶ mg/kgبه صورت مقدار واحد مصرف می شود . به عنوان ضد استفراغ و ضد هیستامین ۰/۵ mg/kg هر ۶ ساعت بر حسب نیاز مصرف می گردد. در مورد کودکان کمتر از ۶ سال ۱۲/۵- ۲۵ میلی گرم هر ۶ ساعت مصرف می شود.
▪اشکال دارویی
Syrup:/5ml
Tablet:10 mg
Tablet:25mg

قرص هیدروکسی عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی