قرص والسیت عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).
الف- رتینیت فعال سیتومگالو ویروس (CMV) در بیماران ایدزی: ۹۰۰mg از راه خوراکی ۲ بار در روز با غذا برای ۲۱ روز. دوز نگهدارنده، ۹۰۰mg ،۱بار در روز با غذا می باشد.
ب- رتینیت غیر فعال سیتومگالو ویروس: ۹۰۰mg از راه خوراکی ۱ بار در روز با غذا
ج- پیشگیری از عفونت CMV در پیوند قلب، کلیه و کلیه-پانکراس در بیماران در معرض خطر (دهنده CMV سروپوزتیو/گیرنده CMV سرونگاتیو): ۹۰۰mg از راه خوراکی ۱ بار در روز با غذا که در خلال ۱۰ روز اول پیوند شروع شده و تا ۱۰۰ روز بعد از پیوند ادامه می یابد.
▪ مکانیسم اثر
دارو یک پرودراگ است که تبدیل به گان سیکلویر شده و سبب مهار رپلیکاسیون DNA ویروس CMV می شود.
▪ فارماکوکینتیک
دارو پیرو تجویز خوراکی سریعا جذب می شود. مصرف همراه با غذا جذب دارو را افزایش می دهد. دفع دارو کلیوی است.
موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
آژیتاسیون، گیجی، تب، هالوسیناسیون، سردرد، بی خوابی، نوروپاتی محیطی، تشنج، جداشدن شبکیه، تهوع، اسهال، استفراغ، کاهش کلیرنس کراتینین، آنمی آپلاستیک، دپرسیون مغز استخوان، ترومبوسیتوپنی، واکنش های ازدیاد حساسیت، سپسیس.

▪ تداخل دارویی
الف- مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین ممکن است سبب افزایش جذب دیدانوزین شود.
ب- مصرف همزمان این دارو با ایمیونوساپرسانت ها و یا زیدوودین ممکن است باعث افزایش ریسک نوتروپنی، آنمی، ترومبوسیتوپنی و دپرسیون مغز لستخوان شود.
ج- مصرف همزمان این دارو با پروبنسید ممکن است سبب کاهش کلیرنس کلیوی گان سیکلویر شود.
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
▪ اشکال دارویی

قرص والسیت عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی