قرص پیریمتامین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
این دارو همراه با سولفادوکسین و کینین در درمان مالاریای مقاوم به کلروکین مصرف می شود. این دارو همراه با سولفونامیدها در درمان توکسوپلاسموز نیز مصرف می شود.
▪مکانیسم اثر
پیریمتامین آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز پلاسمودیوم را مهار میکند.
▪ فارماکوکینتیک
این دارو از راه خوراکی به خوبی جذب می شود و به طور گسترده در بدن انتشار می یابد. غلظت سرمی پیریمتامین ۶-۲ ساعت است بعد از مصرف به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو ۱۲۰ -۸۰ ساعت است عمدتاً کلیوی و آهسته است و ممکن است ۳۰ روز یا بیشتر طول بکشد.
▪موارد منع مصرف
این دارو در کم خونی مگالوپلاستیک یا سایر موارد کمبود فولات نباید مصرف شود.
▪هشدارها
۱- مصرف پیریمتامین در صورت وجود عیب کار کلیه یا کبد، ضعف مغز استخوان، کم خونی و سابقه اختلالات صرعی باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
۲- انجام آزمون شمارش تام خون در طول درمان دراز مدت با این دارو توصیه می شود.

▪عوارض جانبی
تضعیف روند خون سازی در صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، عوارض گوارشی ، بثورات جلدی و بی خوابی با مصرف این دارو گزارش شده است.

▪تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان پیریمتامین با کوتریموکسازول، تری متوپریم، فنی توئین یا متوترکسات، اثر آنتی فولات این دارو تشدید می شود. مصرف همزمان این دارو با داروهای مضعف مغز استخوان، ممکن است سبب افزایش اثرات کاهنده گلبول های سفید و پلاکت ها شود.
▪ نکات قابل توصیه
۱- برای کاهش تحریک گوارشی، دارو را می توان با غذا مصرف کرد.
۲- مصرف همزمان اسید فولیک در طول درمان با این دارو ممکن است ضروری باشد.
۳- در درمان توکسوپلاسموز، به ویژه با مقادیر زیاد ، مراجعه منظم به پزشک به منظور انجام آزمون شمارش تام خون ضروری است.
۴- دوره درمان با دارو باید کامل شود.
▪مقدار مصرف
بزرگسالان : در درمان مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپارم مقاوم به کلروکین، ۷۵ میلی گرم پری متامین همراه با ۵/۱ گرم سولفادوکسین در یک نوبت، در روز سوم پس از درمان با کینین ، مصرف می شود. در درمان توکسوپلاسموز، ابتدا mg/day200-50 همراه با ۱ -۲۵/۰ گرم سولفونامید هر ۶ ساعت به مدت ۲-۱ روز و سپس mg/day50 -250 همراه با ۵۰۰-۱۲۵ میلی گرم سولفونامید هر ۶ ساعت برای ۶-۲ هفته مصرف می شود. پری متامین به مقدار ۵/۱۲ میلی گرم همراه با داپسون به مقدار ۱۰۰میلی گرم یک بار در هفته از یک هفته قبل از عزیمت به مناطق آلوده به مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپارم تا ۴ هفته پس از بازگشت ازآن مناطق به منظور پیشگیریاز ابتلای به بیماری مصرف می شود. پیریمتامین همراه با سولفادیازین یا کلیندامایسین در درمان توکسو پلاسموز به مقدار mg/kg100- 50 به مدت ۳ روز و سپس به مقدار mg/day20 به مدت ۶ -۴ هفته مصرف می شود.
کودکان : در درمان مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپار مقاوم به کلروکین ، mg/kg1/25 پیریمتامین همراه با mg/kg25 سولفادوکسیون به صورت مقدار واحد، در روز سوم پس از درمان با کینین، مصرف می شود. برای پیشگیری از مالاریا مقدار مصرف دارو ( پیریمتامین و داپسون ) برای کودکان ۵-۱ سال ( یا ۱۹-۱۰ کیلوگرم وزن بدن) معادل یک چهارم، برای کودکان ۱۱-۶ سال ( یا با وزن ۳۹-۲۰ کیلوگرم) معادل نصف و برای سایر کودکان معدل مقدار مصرف بزرگسالان است. مقدار مصرف پیریمتامین در درمان توکسوپلاسموز در کودکان mg/kg1 یک بار در روز به مدت ۳-۱ روز و سپس mg/kg 0/5 دو بار در روز برای ۴ – ۶ هفته همراه با یک سولفونامید می باشد .
▪اشکال دارویی
Tablet : 25m

قرص پیریمتامین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی