قرص پیپرازین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی
موارد مصرف
پی پرازین در درمان آلودگی به کر مهای نخی و گرد مصرف می شود.
مکانیسم اثر
این دارو با مهار پاسخ عضله کرم به پیام های عصبی موجب فلج انگل و دفع آن می شود.
فارماکوکینتیک
این دارو به سرعت از راه خوراکی جذب می شود. غلظت سرمی دارو ۴-۲ ساعت پس از مصرف به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو عمدتاً کلیوی است.
موارد منع مصرف
در صورت ابتلای بیمار به عیب کار کلیه یا صرع این دارو نباید مصرف شود.
هشدارها
این دارو در صورت وجود عیب کار کلیه، بیماری نوروزیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی
تهوع، استفراغ، درد شکم، واکنش های آلرژیک ( شامل کهیر، اسپاسم برونش و موارد نادری از سندرم استیونس- جانسون و آنژیوادم ) از عوارض این دارو هستند.
تداخل دارویی
نکات قابل توصیه
۱- در صورت مصرف این دارو برای درمان کرمک، بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنین، شستن لباس های خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروری است تا آلودگی دوباره عود نکند.
۲- بیش از مقدار تجویز شده نباید دارو مصرف شود.
۳- دوره درمان باید کامل گردد. در عفونت های شدید یا در صورت عود مجدد عفونت، درمان ۲-۱ هفته بعد ممکن است تکرار شود.
مقدار مصرف
بزرگسالان : مقدار مصرف پی پرازین در درمان آلودگی به کرم های گرد ( آسکاریس ) تا g/day3/5 برای ۲ روز متوالی است که در صورت نیاز، به ویژه در آلودگی های شدید، یک هفته بعد نیز تکرار می شود.
پی پرازین در درمان کرمک به مقدار mg/kg/day65 برای ۷ روز متوالی مصرف می شود که در صورت نیاز، به ویژه در آلودگی های شدید، با فاصله یک هفته بعد نیز تکرار می شود.
کودکان : مقدار مصرف این دارو در کودکان در درمان آسکاریس مقدار mg/kg/day 75 برای ۲ روز متوالی و در درمان کرمک، مانند بزرگسالان است.
اشکال دارویی
Tablet : 500 mg ( as Citrate or phosphate )
Syrup : 750 mg/ml ( as Citrate )

قرص پیپرازین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی