قرص گلوکوبای عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی
موارد مصرف
ضد دیابت خوراکی (مهارکننده آلفا گلوکوزیداز).
کاهش سطح خونی گلوکز در بیماران با دیابت تایپ ۲ که هایپرگلیسمی آنها با رژیم غذایی به تنهایی و یا با رژیم غذایی و داروی ضد دیابت سولفونیل اوره کنترل نمی شود.
مکانیسم اثر
دارو به صورت رقابتی و برگشت پذیر سبب مهار آنزیم آلفا-آمیلاز پانکراس و نیز مهار آنزیم آلفا-گلوکوزید هیدرولاز روده ای شده و در نتیجه سبب تاخیر در جذب گلوکز می شود. دارو سبب افزایش ترشح انسولین نمی شود.
فارماکوکینتیک
نیمه عمر دارو حدود ۲ ساعت می باشد.
متابولیسم فقط در دستگاه گوارش صورت میگیرد
موارد منع مصرف
بیماران کولیت التهابی،سابقه کتواسیدوز،انسداد گوارشی،سیروز کبدی
عوارض جانبی
درد گوارشی، اسهال، نفخ، اختلال عملکرد کبدی (افزایش سطح آمینو ترانسفرازهای کبدی)، هیپوکلسمی، کمبود ویتامین B6
تداخل دارویی
الف- مصرف همزمان این دارو با نئومایسین و کلستیرامین ممکن است سبب افزایش اثرات آکاربوز شود.
ب- آکاربوز ممکن است سبب مهار جذب دیگوکسین شود.
ج- مصرف همزمان این دارو با انسولین و سولفونیل اوره ها ممکن است سبب افزایش اثرا هیپوگلیسمیک این داروها شود.
د- مصرف همزمان این دارو با شارکول فعال، آمیلاز و پانکراتین سبب کاهش اثر آکاربوز می شوند.
نکات قابل توصیه
در دیابت تیپ ۱ هم مفید است چون جذب گلوکز را کاهش میدهد
در نارسایی کلیه احتیاط شود،بهتر است در شرایط استرس مثل تب و تروما قطع شود و با انسولین جایگزین شود
مقدار مصرف
دوز اولیه ۲۵mg از راه خوراکی ۳بار در روز همراه با غذا می باشد. دوز نگهدارنده ۵۰-۱۰۰mg ، از راه خوراکی ۳بار در روز بسته به وزن بیمار می باشدو ماکزیمم دوز مصرفی در بیماران با وزن ۶۰kg و یا کمتر۵۰mg از راه خوراکی ۳بار در روز و در بیماران با وزن بالای ۶۰kg ، ۱۰۰mg از راه خوراکی ۳بار در روز می باشد.

قرص گلوکوبای عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی