قطره چشمی آناپریوین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
این فراورده به منظور تخفیف تحریک یا احتقان چشم یا درمان علائم آلرژیک، التهاب یا عفونت چشم به کار می رود.
▪مکانیسم اثر
نفازولین یک آمین مقلد سمپاتیک است که با تحریک مستقیم گیرنده های آلفای موجود در شریانچه ها، موجب تنگ شدن این عروق و رفع احتفان در چشم می گردد. آنتازولین یک مسدودکننده گیرنده H1 هیستامین است که پاسخ عضلات صاف را نسبت به اثر هیستامین مهار می کند.
▪فارماکوکینتیک
▪موارد منع مصرف
درگلوکوم با زاویه باریک (مگر تحت شرایط خاص) نباید مصرف شود.
▪هشدارها
۱. در کودکان و نوزادان با مصرف این دارو ممکن است ضعف سیستم عصبی مرکزی، که به اغماء و کاهش قابل توجه دمای بدن منجر می شود، بروز می کند.
۲. مصرف دارو بیشتر از مقدار تجویز شده و یا برای مدتی طولانی تر از ۷۲ ساعت توصیه نمی شود.
▪عوارض جانبی
در صورت جذب سیستمیک دارو احتمال بروز افزایش فشار داخلی چشم به دلیل گشادشدگی مردمک چشم احتمال بروز زیادی فشارخون، آریتمی قلبی و زیادی قند خون ناشی از نفازولین و نیز امکان ایجاد خواب آلودگی وجود دارد.
▪تداخل دارویی
همزمان مصرف این دارو با مهارکننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز (MAO) یا داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای، احتمال بالا رفتن فشارخون را افزایش می دهد.
▪نکات قابل توصیه
۱. پس از هر بار مصرف در ظرف را خوب بسته و در جایی دور از نور نگهداری کنید.
۲. مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود.
▪مقدار مصرف
مقدار ۲-۱ قطره بر روی ملتحمه چکانده می شود که بر حسب نیاز هر ۴-۳ ساعت تکرار می گردد.
▪اشکال دارویی
Drops:Naphazoline HCl 0.05% + Antazoline phosphate 0.5 %

قطره چشمی آناپریوین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی