قلب یک جنین در هفته چندم بارداری تشکیل می شود

بهتر است مادران جوان اولین سونوگرافی خود را در هفته ۱۲ داشته باشند تا از هر گونه فکر و خیال در این مدت آسوده باشند چرا که مراجعه زود هنگام به پزشک فقط باعث افزایش نگرانی شما شده و فایده ای نیز برای شما ندارد.

مهم ترین مساله در یک بارداری تشکیل قلب جنین است که بارداری را قطعی میکند و در غیر این صورت بارداری پوچ خوانده می شود.
مساله ای که بیشتر مادران جوان را نگران میکند مراجعه بی موقع آنان به پزشک زنان و درخواست سونوگرافی برای اطلاع از بارداری داخل رحم می باشد که این سونو معمولا در هفته پنجم تشکیل می شود.
این جاست که پزشک در نود درصد مواقع می گوید ساک بارداری تشکیل شده و جنین نیست.
مادر با وحشت و سراسیمه از خود می پرسد پس چنین کِی داخل ساک قرار می گیرد ؟ قلب کِی تشکیل می شود ؟
اگر بارداری پوچ باشد چه و هزاران نگرانی تا هفته هفتم …
▪ مساله ی مهم این جاست که جنین در هفته هفتم داخل ساک تشکیل می شود و قلب او نیز در همان زمان دیده می شود اما صدای آن شنیده نخواهد شد .
▪ اگر سونو گرافی مادری در هفته هفتم نیز جنین را نشان نداد مادر نباید نگران باشد چرا که تا هفته یازدهم در برخی از افراد تشکیل جنین و قلب او طول می کشد پس به هیچ عنوان نگران نشده و امید خود را از دست ندهید.
بیشترین علتی که باعث می شود مادر تن به سونوگرافی در هفته های اول بدهد دردهای شدید در زیر شکم می باشد.
بهتر است بدانید که دردهای قاعدگی و درد تخمدانها در سمت راست و چپ یکی از علائم بارداری در ماه های اول است که به هیچ عنوان نگران کننده نیست مگر اینکه با استراحت این درد بهتر نشده و ساعتهای متوالی با شدت ادامه داشته باشد اما اگر حتی برای چند دقیقه هم آرام شد درد نگران کننده نیست.
در واقع فقط دردهایی نگران کننده هستد که :
▪ با استراحت بهتر نشوند
▪ همراه با لکه بینی و خونریزی باشند
▪ ساعتهای متوالی مثلا ۱۲ ساعت به شدت ادامه یابند.

قلب یک جنین در هفته چندم بارداری تشکیل می شود