پاول دوروف اعلام کرد در اپدیت بعدی لایو تصویری به تلگرام اضافه میشه 😍