لباس های ورزشی جدید و زیبای طراحی شده نایک برای زنان با حجاب

این لباس ها که در رنگ های تیره و خنثی تولید شده است به زودی در قفسه های فروشگاه ها در بهار ۲۰۱۸ به چشم میخورند.

این لباس ها نتیجه یک سال تلاش است و طرح ها نتیجه بازخورد ۲ عامل ورزشکاران با حجاب و حرفه ای است. لباس های ورزشی با حجاب یک سال است که در حال تولید هستند اما تصمیم ساخت آن ها به سال ها پیش باز می گردد.

لباس های ورزشی جدید و زیبای طراحی شده نایک برای زنان با حجاب