متولد کدام ماه ها بیشتر با بقیه مشکل دارند

متولدین یک ماه بیشترین دشمن را دارند از خانواده و دوستان تا غریبه‌ها همه دشمنان این ماه هستند.

طالع بینی متولدین شهریور نشان می‌دهد که دارای دلبستگی زیادی هستند چه متاهل باشند چه مجرد. شریک زندگی آن‌ها به شدت به ان‌ها علاقه مند می‌شود و او را دوست دارد در صورتی که شاید یک متولد شهریور متوجه آن نشود. بحث مشاجره در بین آن‌ها زیاد است، اما علاقه قلبی دربین آن وجود دارد. شاید در برخورد اول افرادی عصبانی بنظر برسند، اما به قطع در قلب آن‌ها جز مهربانی چیزی نیست.
رفتار تند آن‌ها می‌تواند دیگران را از شهریوری‌ها دور کند در نتیجه به شما توصیه می‌کنیم در رفتارتان اندکی تجدید نظر کنید و از شرایطی که می‌تواند باعث رنج و آزردگی خاطر شما شود فاصله بگیرید تا اندکی آرام‌تر شوید.
متولدین شهریور سریعا خسته می‌شوند و گاهی ممکن است با خود احساس شکست کننده و غمگین و افسرده شوند، اما بخش عظیمی از خستگی در شهریوری‌ها با یک مسافرت به راحتی قابل حل شدن است.
شهریوری‌ها از آن دسته از افرادی هستند زیاد در معرض چشم و نظر قرار می‌گیرند و افراد بسیاری به آن‌ها حسادت می‌کنند حرف پشت سر آن‌ها بسیار است و اطرافیان از روی حسادت پشت سرآن‌ها زیاد حرف می‌زنند متاسفانه این افراد بیشترین دشمنان در بین خانواده و دوستان و همچنین غریبه‌ها دارند.
افرادی که در ماه شهریور به دنیا می‌آیند علاقه زیادی به تغییر از خود نشان می‌دهند، اما در عین حال تمام کارهایشان را نیز از روی برنامه ریزی پیش می‌برند و استرس زیادی را نیز برای آن تحمل می‌کنند. این افراد شیطنت زیادی دارند و اگر روی خوششان را به شما نشان دهند بگو بخند زیادی با شما می‌کنند.

متولد کدام ماه ها بیشتر با بقیه مشکل دارند