مدت زمان لازم برای رسیدن به بدن خوب در باشگاه

اینکه خودتان را در فشار زیاد قرار دهید و تلاشتان را زیاد کنید واز رژیم ها ی سلامتی استفاده کنید میتوانید هفته ای ۱ کیلو تا دو کیلوکم کنید این کار را میتوان با انجام ترکیبی از ورزش ها و حرکات و آبرسانی و چند تغییر کوچک در رژیم غذایی انجام داد .اما مسئله ای که وجود دارد آن است که اگر به سرعت وزنتان را پایین بیاورید ممکن است برای سلامتیتان ضرر داشته باشد به طور مثال تغییراترژیمی به این معناست که بدن را با کم کردن مواد غذایی گرسنه نگه داریم که کالری کم برسد .وقتی افراد بسیار سریع وزن پایین میاورند آنها تمایل بیشتری دارند تا دوباره همان وزن را به سرعت به دست بیاورند.تحقیقات نشان داده است که فقط ۵ % افرادی که سریع وزنشان را پایین میاورند میتوانند روی همان وزن بمانند بقیه به جای اولیه برمیگردند.زیرا که آنها روال غذایی قبلیشان را دوباره شروع میکنند.
نکته ی بعدی این است که وقتی با رژیم های سخت به سرعت چربی میسوزانید ممکن است آن چربی ای که سوزانیده اید لزوما همان چربی ای نبوده که نیاز به سوختن داشته است.با مثالی راحت تر توضیح میدهیم که وقتی به سرعت وزنتان را پایین میاورید بدنتان فکر میکند که گرسنه هستید و به جای سوزاندن کالری آنها را به ذخایر چربی تبدیل میکند .
به غیر از این ها باید بدانیم که عضله سازی میتواند به وزن شما اضافه کند و شاید هفته ای نیم کیلو به وزنتان اضافه شود .باید بدانید که مواد غذایی به اندازه ی وزنه هایی که انتخاب میکنید بسیار اهمیت دارد.اگر رژیم غذایی را رعایت نکنید هیچ تاثیری روی شما نمیگذارد اصلا هم مهم نیست چقدر ورزش میکنید.

مدت زمان لازم برای رسیدن به بدن خوب در باشگاه