مصرف ویتامین دی قدرت مردانگی مردان را زیاد میکند

شاید باشند در میان شما افرادی که از این مسئله رنج می برند ، مسئله پیچیده ای که شاید با راه حلی ساده قابل رفع باشد ،اختلال عملکرد آلت-تناسلی در برقراری رابطه زناشویی.

براساس گزارش men health نتیجه تحقیقات متخصصان را متوجه تاثیر فوق العاده یک ویتامین در رفع این
ویتامین دی همان ماده ای که آلت-تناسلی مردان برای سفت شدن نیاز دارد. نتیجه تحقیقاتی دقیق در کشور ایتالیا این نکته را ثابت کرد و متخصصان دریافتند که مردان با کمبود ویتامین دی در برقراری رابطه زناشویی بسیار ضعیف تر عمل می کنند.
در گزارش کامل نتیجه این مطالعات آمده است که میزان ناکافی ویتامین d در بدن مردان باعث تشدید تولید رادیکال های آزاد می شود که یون های سوپر اکسید نام دارند.
رادیکال های آزاد نامبرده اکسید نیتریک مولکولی را در بدن به شدت کاهش می دهند در نتیجه سفت شدن آلت-تناسلی با اختلال و دشوار می شود. اکسید نیتریک که توسط بدن انسان تولید می شود نقش مهمی را در گشادی رگها دارد vasodilator. ( در واقع یک ماده گشاد کننده عروق است . وجود آن کمک می کند تا رگهای خونی از هم باز شوند و جریان خون تسهیل یابد ، یکی از نتایج افزایش گردش خون در شرایط عادی بدن عملکرد آلت-تناسلی و ن.ع.و.ظ را به صورت طبیعی حاصل می شود. مسئول ارشد این گروه تحقیقاتی می گویند زمانی که بدن مقدار کافی اسید نیتریک نداشته باشد عروق خونی به اندازه کافی شل نشده و در نتیجه امکان ن.ع.و.ظ فراهم نمی شود.

از منابع ویتامین دی می توان به این موارد اشاره کرد

نور خورشید
ماهی تن نیز یکی از منابع مفید ویتامین D است
زرده تخم مرغ نیز غنی از ویتامین D است
جگر گاو
روغن کبد ماهی
آب پرتقال غنی شده با ویتامین D
غلات غنی شده با ویتامین D
برخی قارچ ها نیز درست مانند انسان مقادیر زیادی ویتامین D در تماس با نور خورشید تولید می کنند
ماهی های چرب مانند ماهی آزاد

مصرف ویتامین دی قدرت مردانگی مردان را زیاد میکند