اینکه به کسی بگوییم اعتماد به نفس داشته باش، درست مانند این است که بگوییم شاد باش. شادی مستقیما به دست نمی آید، و اگر هم بیاید نتیجه هم به سرعت فراموش می شود و هم ناامید کننده است. در عوض شادی محصول جانبی رها کردن خود در ادامه یک احساس، فکر یا لحظه است. چون به دنبال شادی و اعتماد به نفس نمی توان رفت بلکه محصول یک تجربه یا پروسه تغییر در زندگی است.
یک فرمول اصولی برای ایجاد یک اعتماد به نفس ماندگار وجود دارد

ترسیدن از چیزی + راه حل انجام آن + انجام دادن آن = اعتماد به نفس

جمله های الهام بخش، نکات روانشناسی و تایید خود، تنها محرک های موقت اعتماد به نفس هستند. علیرغم اینکه ممکن است باعث شوند شما حال خوبی پیدا کنید اما فاقد اصول ابتدایی افزایش اعتماد به نفس هستند. این موارد همچون چسب زخم های موقت هستند. شاید شما می خواستید یک فرمول اسرار آمیز بشنوید، اما مانند بسیاری چیزهای دیگر در زندگی، پایه گذاری شروع های بزرگ اغلب به شکل فریبنده ای آسان به نظر می رسند، تنها زمانی که از دور به آنها می نگریم مشکل و غیر قابل دسترس به نظر می رسند.
چالش، هاونی ست که پایه های اعتماد به نفس در آن ساخته می شود. ما با هر موفقیت یک پایه اعتماد به نفس را می سازیم. شاید این فریب دائمی است برای کمک به خود. چرا که یک منبع بیرونی مورد نیاز است که اولین پایه اعتماد به نفس را برای رشد خویشتن بنا میکند. این ایده از کودکی ما نشات گرفته است. جمله عزیزم تو فوق العاده ای. برای ساختن اعتماد به نفس کودک بیان می شود. اما استفاده از این نظرات و تعاریف فریبنده برای یک بزرگسال سراسر ظاهری و ریاکارانه به نظر می آید.
▪به افرادی که اعتماد به نفس ندارند چه بگوییم
به جای آنکه به آنها بگوییم که آنها به صورت ذاتی فوق العاده و محشر هستند، یک چالش را به آنها پیشنهاد کنیم. ممکن است آن را جدی نگیرند اما شما سهم خود را انجام داده اید. شما نمی توانید اعتماد به نفس را به زور به کسی بدهید. تنها یک تجربه قابل تغییر می تواند برای ایجاد اعتماد به نفس ماندگار روی افراد به کار رود. هر چالشی بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر خیالی به نظر می رسد، آب و نوری است که برای رشد دانه اعتماد به نفس لازم است.
هیچ بازنده ای وجود ندارد. همانند کابوی ها ما آنقدر در گیر موفقیت هستیم که اغلب فراموش می کنیم که هر چالش را تنها یک تجربه شخصی قابل تغییر ببینیم. بدون توجه به نتیجه به عهده گرفتن کارها و کامل کردنشان به تنهایی نشان می دهد که هر انسانی توانا و قادر است. من در مدت ۸ سال گذشته معلم دبیرستان بوده ام و باید اعتراف کنم که از ایجاد تغییرات بزرگ زندگی تنها با دادن نصیحت های الهام بخش دست کشیده ام و در عوض چالش را پیشنهاد می دهم.
به دانش آموزانی که کمبود اعتماد به نفس دارند، رشد کردن را آموزش می دهم. از چیزهای کوچک شروع می کنم و به آنها قدرت می دهم که اعتماد به نفسشان را بسازند و در آخر گوشه ای می ایستم و آنها را تماشا می کنم که چگونه با هر چالش اعتماد به نفس خود را می سازند.

برنامه اعتماد به نفس بی پایان

سه مرحله ساختن اعتماد به نفس را به خاطر داشته باشید. به نظر راحت می آید، نه؟
۱- چیزی را که از آن می ترسید انتخاب کنید
۲- متعهد شوید که آن را انجام دهید و ادامه دهید.
۳- به عنوان نتیجه اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.
به نظر خیلی ساده می آید؟
زیبایی این سادگی در این است که آن، عامل زیرین دست آورد های بزرگتر است. آبی است که به آرامی راه خود را از میان سنگ باز میکند یا دستی است که یک شاهکار خلق میکند. فرمول های ساده میتوانند نتایج غیر قابل باوری خلق کنند. دفعه بعدی که کسی کمبود اعتماد به نفس داشت و احساس می کرد که نمی تواند ادامه دهد یا نمی داند چگونه ادامه دهد، با جملات خوش بینانه و انگیزه بخش او را امیدوار نکنید. در عوض به او چالشی ارائه دهید.
آیا شماهم در زمینه های خاصی کمبود اعتماد به نفس دارید؟ در چه چیزی میخواهید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید؟ برای ما نظر بگذارید و ما را مطلع کنید.

اگر چیزی شما را می ترساند، امتحانش کنید. سث گودین

من اصلا اعتماد به نفس ندارم کمکم کنید