نامزد سرد و بی احساسی دارم چطور با او رفتار کنم

▪ شاید رفتار ایشان واکنشی در مقابل رفتارهای شما باشد
اگر احساس می کنید ایشان به عمد رفتاری دارند که موجب آزار شما شوند ممکن است این عمل ایشان در مقابل برخی از رفتارهای شما باشد یعنی خودتان ممکن است باعث شوید ایشان از ابراز احساسات به شما خودداری کند
▪ اختلافات دو جنس را درک کنید
ابراز احساسات مرد با زن متفاوت است ، مردها در ابراز علاقه و احساسات به راحتی زنان نمی توانند عمل کنند بخشی از این ناتوانی ذاتی و بخشی دیگر مربوط به نوع تربیت و سبک زندگی آنها میباشد پس ضمن اینکه باید این اختلافات را پذیرفت ، در این خصوص باید صحبت کنید نیاز ها برداشتها و انتظاراتتان را مطرح کنید ، انتظار نداشته باشید طرف مقابل ذهن خوانی کند یا خودش متوجه شود
ممکن است تعریف شما و ایشان از نظر ابراز احساسات متفاوت باشد ، به عنوان مثال شما به ایشان می گویید تو دوستم نداری در صورتی که ایشان لیستی از کارهایی که برای شما انجام دادند را ارائه می کنند که اگر دوست نداشتم پس این کار ها چه بوده ؟ این همان اختلاف ابراز احساسات زن و مرد است مردها ابراز احساسات را در عمل و رفتار مید انند و زنان غالبا در گفتار
▪ ممکن است از نظر احساسی دو طرف در یک سطح نباشند
اینکه شما و نامزدتان از نظر احساسی در یک سطح نباشید غیر طبیعی نیست ،اما چیزی که باعث ایجاد مشکل میشود این است که دو طرف باید درک احساسی داشته باشند یعنی بدانند طرف مقابل در حال حاضر انتظار چه رفتاری را دارد و شما هم درک کنید آیا نامزد شما در شرایطی هست که بتواند در ان لحظه آن انتظار شما را تامین کند یا خیر
▪ اصلا برای چی نامزد می کنند ؟
نامزدی دوره شناخت است ، که بررسی کنید آیا مناسب هم برای ازدواج هستید یا خیر ، لذا چالش و مشکل در این دوران طبیعی است اما نحوه مواجه و حل کردن این مشکلات است که نشان می دهد در آینده می توانید زیر یک سقف زندگی مشترک آرامش بخشی داشته باشید ، همین مشکلات است که نشان می دهد آیا اصلا برای ازدواج آمادگی دارید یا خیر
▪ مهارتهای گفتگو وحل مشکل را بیاموزید
چرا برای مشاوره اقدام نمی کنید ؟ وقتی شما بیمار میشوید برای درمان نزد پزشک می روید رابطه عاطفی هم همینگونه است وقتی مشکلاتی دارید که نمیتوانید رفع کنید یا بلد نیستید باید به مشاور مراجعه کنید ، مشاور باید حرفهای هر دوی شما را بشنود.

نامزد سرد و بی احساسی دارم چطور با او رفتار کنم