نوید محمد زاده تولد فرشته حسینی را تبریک گفت

نوید محمدزاده برای تبریک تولد فرشته حسینی نوشت:

جانمی
جان
افغان بخوام بگم
جان
من
اَستی
کوردی بخوام بگم
گیانمی
گیان.
تولدت مبارک.
می‌دونم ۶اُمی 😉
از الان
مبارک.

نوید محمد زاده تولد فرشته حسینی را تبریک گفت

پاسخ فرشته حسینی به تبریک تولدش توسط نوید محمدزاده

نوید محمد زاده تولد فرشته حسینی را تبریک گفت