هشدار اسپری های خوشبو کننده بدن باعث آتش سوزی می شوند

متاسفانه بارها دیده شده که افراد در فضای بسته درون خودرو و هنگام کشیدن سیگار از اسپری استفاده کرده اند و خودروی آنها دچار حریق شده است.

اسپری‌های خوشبوکننده بدن، هوا و ضد تعریق گازدار در صورتی که بر روی آتش اسپری شود قابلیت اشتعال و خطر آفرینی دارد.
مردم در هنگام استفاده از این قبیل محصولات حتما باید مراقب باشند که در نزدیکی هر شعله ای و با هر کیفیت، شکل و وسعتی بویژه در فضاهای بسته اقرار نداشته باشند.
مردم برای رعایت دقت در اصل یا غیر اصل بودن این قبیل فرآورده ها در هنگام خرید با رویت کد یگانه برچسب رهگیری و ردیابی اصالت الصاق شده بر روی کالای سلامت، پس از خراشیدن اسکرچ و استعلام کد قید شده در آن از عدم قاچاق و تقلبی بودن فرآورده آرایشی و بهداشتی مورد نیاز خود اطمینان حاصل کنند.

هشدار اسپری های خوشبو کننده بدن باعث آتش سوزی می شوند