هشدار کار زیاد در شبانه روز برتهدیدی برای سلامتی شما

محققان دانشگاه ملی استرالیا (ANU) اعلام کردند، افرادی که بیش از ۳۹ ساعت در هفته کار میکنند سلامتی خود را در معرض خطر قرار می دهند.

محققان دانشگاه ملی استرالیا نشان دادند که محدودیت کاری برای داشتن یک زندگی سالم ۳۹ ساعت در هفته است.خودکشی یک زن ۲۴ ساله ژاپنی در سال گذشته بعد از ۱۰۵ ساعت اضافه کاری در یک ماه، بحث های بین المللی را در زمیه ساعت های طولانی کاری به راه انداخت.
به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس الرت،هونگ دینا از دانشکده تحقیقاتی سلامت جمعیت ANU می گوید، ساعت های طولانی کاری، سلامت روانی و جسمی فرد را به دلیل صرف زمان کوتاه تر برای غذا خوردن ومراقبت مناسب از خود، به خطر می اندازد.
به گفته محققان اگرچه کارمندان زن به اندازه کارمندان مرد مهارت دارند، اما میانگین حقوق آنها کمتر از مردان است و ساعات بیشتری نسبت به مردان کار می‌کنند و با توجه به افزایش میزان تقاضا برای کارمندان زن، محال است این کارمندان بتوانند بدون آسیب وارد کردن به سلامت خود بتوانند برای ساعات طولانی کار کنند.
این مطالعه که در مجله Social Science & Medicine منتشر شده است بر اساس داده های حدود هشت هزار بزرگسال استرالیایی است که در یک بررسی در زمینه خانوار، درآمد و کار (HILDA) در استرالیا شرکت کرده بودند.

هشدار کار زیاد در شبانه روز برتهدیدی برای سلامتی شما