واقعا از فکر های بد و منفی خسته شده ام چاره من چیست

از همنشینی با افرادی که افکار منفی را به شما تزریق میکنند دوری کنید:
مطمئنا افرادی که نمی‌توانند درباره خودشان و توانایی‌هایشان به گونه ای مثبت بیندیشند و جملاتی از این قبیل استفاده میکنند که من یک آدم بدشانسم و همیشه در زندگی یک بازنده بودم، فکرهای منفی خود را به شما نیز منتقل خواهند کرد.از طرفی دسته‌ای از افراد نیز وجود دارند که گرچه همواره درباره خود مثبت اندیشند اما موفق نمی‌شوند افکار منفی خود را درباره دیگران متوقف کنند. همنشینی با این دسته از افراد نیز باعث می‌شود شما دیر یا زود تحت تاثیر افکار منفی آنها حتی درباره اطرافیان خود قرار بگیرید.
اعتماد به نفستان را افزایش دهید:
برخی از ما استاد منفی جلوه دادن اتفاقات مثبت هستیم. بخشی از این کار به خاطر کمبود اعتماد به نفسمان است. ما حس می کنیم که شایستگی چیزی را نداریم در نتیجه مثلا وقتی یکی از اطرافیان یا همکاران از ما تعریف میکند سریعا در مقابل تعریفش گارد می گیریم و تصور می کنیم مشغول چاپلوسی است و یا قصد دارد به طور غیرمستقیم برخی از نقایص ما را به رخمان بکشد.
عیبجویی از خود را کنار بگذارید:
در مسیرتان انتظار دست انداز هم داشته باشید و آنها را بپذیرید. افکار منفی، بدگویی و عیبجویی از خود را از ذهنتان بیرون کنید. در مورد مسائل و اتفاقات گذشته فکر نکنید، فقط از آنها تجربه بگیرید و به راهتان ادامه بدهید. تغییر دیدگاهتان در مورد دنیا به شما اجازه می‌دهد تا در مشکلات و گرفتاری‌ها دنبال شانس باشید.
خودتان را درست آن‌طور که دوست دارید باشید، تصور کنید:
هر روز تصوری مثبت از خود داشته باشید مثلا تصور کنید در برنامه ریزی که کرده‌اید به نتیجه خوبی رسیده‌اید و موفق شده‌اید. به موفقیت‌ها و شادی های گذشته فکر کرده و آنها را دقیقا در ذهنتان دوباره مجسم کنید. این کار روحیه شما را بهتر می‌کند.
خود را با شرایط وفق دهید:
زمان‌هایی را که در گذشته منفی‌بینی به سراغتان آمده را به یاد آورید و به خود یادآور شوید چگونه آن را پشت سر گذاشته‌اید. حتی برای یک فرد مبتلا به منفی‌بینی یا کسی که دچار افسردگی است هم امید همیشه وجود دارد. سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید و با این کار، رفتارهایتان جنبه مثبت بیشتری خواهند گرفت.
از جملات مثبت استفاده کنید:
صبح که از خواب بلند می‌شوید در آینه نگاه کنید و بگویید: امروز من چقدر سرحال هستم. در طول روز هم افکار مثبت و حتی اعمال مثبتی را که انجام داده‌اید بنویسید. این کار اعتماد به نفس شما را تقویت می‌کند.

واقعا از فکر های بد و منفی خسته شده ام چاره من چیست