واقعا نمک خوردن در اول و آخر غذا مفید است

خوردن نمک، آثار و فواید آن به ویژه آغاز کردن و پایان دادن غذا با نمک .
رسول گرامی اسلام(ص) درباره این‌که آغاز کردن و پایان دادن غذا با نمک چه فوایدی دارد؟
فرمودند: “هر کس غذای خود را با نمک آغاز کند و با نمک به پایان ببرد، از ۷۲ درد – که جذام و بَرَص(پیسی) از آن جمله است – در امان می‏‌ماند۱”. امام علیعلیه السلام می‌فرمایند: “غذای خود را با نمک آغاز کنید. اگر مردم آنچه را در نمک هست می‏‌دانستند، آن را بر تریاقِ تجربه‏ شده برمی‏‌گزیدند، هر کس غذای خود را با نمک آغاز کند، ۷۰ درد و نیز دیگر دردهایی که فقط خداوند از آنها آگاه است، از او می‏‌رود۲”. امام باقرعلیه السلام نیز فرمودند: “خداوند به موسی بن عمران علیه‏‌السلام وحی کرد که: «به طایفه‏‌ات بفرمای که (غذای خود را) با نمک آغاز کنند و با نمک به پایان ببرند، وگرنه جز خویش را نکوهش نکنند»۳”. امام کاظمعلیه السلام: “سفره‏‌ای که در آن نمک نباشد، بی‏‌برکت است. آغاز کردن غذا با نمک، برای تن‏درستی، بهتر است۴”. پیامبر خدا(ص): “در سفارش‏‌های ایشان به امام علیعلیه السلام: ای علی! غذا را با نمک، آغاز کن و با نمک، پایان ده؛ چه، هر کس غذای خویش را با نمک آغاز کند و با نمک پایان دهد، از ۷۲ نوع از انواع بلا که جذام، دیوانگی و پیسی از آن جمله است، به دور باشد۵”. همچنین پیامبرگرامی اسلام در باره این‌که کدام خوردنی است که از ۷۰ بیماری جلوگیری می‌کند؟ می‌فرمایند: “خداوند عز و جل به موسی بن عمران، وحی فرستاد که: «غذا را با نمک، آغاز کن و با نمک، پایان ده؛ چرا که در نمک، درمان ۷۰ درد است که کمترین آن‌ها، دیوانگی، جذام، پیسی، گلودرد، دندان‏‌درد و شکم درد باشد۶”. منبع: ۱- دعائم الإسلام، جلد ۲ ، صفحه ۱۱۴ ، حدیث ۳۷۷ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۴۲۴ ، حدیث ۲۴۸۲ عن السکونی عن الإمام الصادق علیه‏‌السلام، الدعوات، صفحه ۱۴۵، حدیث ۳۷۸ عن وکلّها نحوه، بحار الأنوار، جلد ۶۶ ، صفحه ۳۹۷ ، حدیث ۱۲ دانش نامه احادیث پزشکی: ۲ / ۸۰ ۲- الخصال، صفحه ۶۲۳، حدیث ۱۰، الکافی ، جلد ۶، صفحه ۳۲۶، حدیث ۴، المحاسن، جلد ۲، صفحه ۴۲۲ ، حدیث ۲۴۷۸ کلاهما عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عنه علیهماالسلام، کتاب من لا یحضره الفقیه، جلد ۳ ، صفحه ۳۵۷، بحار الأنوار، جلد ۶۶، صفحه ۳۹۷ ، حدیث ۱۳ ، دانش نامه احادیث پزشکی: ۲ / ۸۲ ۳- الکافی، جلد ۶، صفحه ۳۲۶، حدیث ۶، المحاسن، جلد ۲، صفحه ۴۲۳ ، حدیث ۲۴۸۱ کلاهما عن فروه، بحار الأنوار، جلد ۶۶، صفحه ۳۹۶ ، حدیث ۸ دانش نامه احادیث پزشکی: ۲ / ۸۲ ۴- الکافی، جلد ۶، صفحه ۳۲۶، حدیث ۵ ، المحاسن، جلد ۲ ، صفحه ۴۲۳، حدیث ۲۴۷۹ کلاهما عن الجعفری، بحارالأنوار، جلد ۶ ، صفحه ۳۹۶ ، حدیث ۷ دانش نامه احادیث پزشکی: ۲ / ۸۲

واقعا نمک خوردن در اول و آخر غذا مفید است