ورزشکاران و افراد عادی هر روز چقدر پروتئین نیاز دارند

بدن انسان برای رسیدن به حداکثر سلامتی به میزان معینی پروتئین دریافتی در هر روز نیاز دارد.پروتئین به اسیدهای آمینه شکسته شده و انرژی موردنیاز بدن برای سوخت و ساز عضله‌سازی تأمین می‌شود.
▪هر فرد به طور معمول روزانه به ۰.۸ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود احتیاج دارد.
▪میزان نیاز بدن ورزشکاران به پروتئین بیشتر از افراد عادی است، ورزشکاران استقامتی روزانه به ۱.۲ تا ۱.۴ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نیاز دارند.

ورزشکاران و افراد عادی هر روز چقدر پروتئین نیاز دارند