ویال سیس پلاتین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪موارد مصرف
سیس پلاتین در درمان کارسینومای مثانه ،تخمدان و بیضه مصرف می شود. همچنین این دارو در درمان کارسینوم های قشر غده فوق کلیه، پستان ،رحم، دستگاه گوارش، ریه، پروستات، سرو گردن و تومورهایgerm cell ، نوروپلاستوما و اوستئوسارکوما مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
سیس پلاتین مشابه عوامل آلکیله کننده از طریق ایجاد اتصال بین رشته های DNA و نیز RNA ، در عملکرد آنها تداخل میکند.
▪ فارماکوکینتیک
سیس پلاتین به سرعت از طرزق واکنش های غیر آنزیمی هیدرولیز می شود. از سد خونی – مغزی به راحتی عبور نمیکند. نیمه عمر آن حدود یک ساعت است. دفع آن عمدتاً کلیوی است ولی پلاتین ناشی از هیدرولیز دارو ممکن است تا ۴ ماه در بافت ها باقی بماند.
▪ موارد منع مصرف
▪ هشدارها
۱- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی شنوایی، باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
۲- اثرات سوء دارو بر روی شنوایی در کودکان ممکن است شدیدتر باشد.
۳- طی مصرف دارو، ارزیابی نورولژیک و میزان شنوایی بیمار باید انجام شود.

عوارض جانبی
کم خونی ثانویه ، نوتروپنی، ترمبوسیتوپنی، سمیت کلیوی، افزایش اسید اوریک خون یا نفروپاتی ناشی از اسید اوریک و سمیت شنوایی از عوارض شایع سیس پلاتین هستند.

▪ تداخل دارویی
مصرف همزمان سیس پلاتین با داروهای سمی برای کلیه یا سیستم شنوایی باعث تشدید عوارض جانبی دارو می شود.
▪ نکات قابل توصیه
۱- انفوزیون وریدی مایعات به مقدار زیاد هنگام تجویز سیس پلاتین، باعث کاهش سمیت کلیوی یا شنوایی ناشی از دارو می گردد. همچنین افزایش میزان ادرار قبل و طی درمان با دارو ،کمک بسیار زیادی به کاهش عوارض جانبی دارو میکند.
۲- انفوزیون آهسته وریدی سیس پلاتین طی ۵-۱ روز کمتر باعث تهوع و استفراغ می شود،ولی تاثیری روی میزان بروز سمیت کلیوی یا شنوایی ندارد.
۳- برای جلوگیری از سمیت کلیوی تجمعی، توصیه می شود. مصرف مجدد دارو حداقل ۴-۳ هفته بعد از مصرف اولیه صورت گیرد.
▪ مقدار مصرف
در درمان تومورهای متاستاز یافته بیضه mg/m² ۲۰ به مدت۵ روز مصرف می شود. در درمان تومورهای متاستاز یافته تخمدان mg/m² ۵۰ هر سه هفته یک بار همراه دوکسوروبیسین یا mg/m²۱۰۰ به تنهایی هر ۴ هفته یک بار تزریق وریدی می شود. در درمان سرطان پیشرفته مثانه ،مقدارmg/m² ۵۰-۷۰ هر ۴- ۳ هفته تزریق وریدی می شود. مقدار مصرف دارو در این دوره درمانی نباید از mg/m²۱۲۰ شود.
▪ اشکال دارویی
Injection : 10mg
Injection : 50 mg

ویال سیس پلاتین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی