ویال هورمون پاراتیروئید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

موارد مصرف هورمون پاراتیروئید
از این هورمون در درمان کم کاری حاد غده پاراتیروئید همراه با تتانی، به منظور افزایش غلظت کلسیم پلاسما استفاده می شود. در مصرف طولانی مدت این دارو، استفاده از کلسیم به همراه ویتامین D ترجیح داده می شود. این دارو همچنین در تشخیص افتراقی کم کاری غده پاراتیروئید بکار می رود.
مکانیسم اثر هورمون پاراتیروئید
هورمون پاراتیروئید با اثر بر روی استخوان، کلیه ها و دستگاه گوارش بر روی تعادل کلسیم پلاسما نقش دارد. این هورمون تخریب استخوان را افزایش می دهد و تشکیل ۱ و ۲۵-دی هیدروکسی کوله کلسیفرول را درکلیه ها تحریک می کند. همچنین این هورمون دفع کلیوی فسفات غیر آلی و کلسیم و جذب روده ای کلسیم و فسفات را افزایش می دهد.
فارماکوکینتیک هورمون پاراتیروئید
این هورمون تنها از راه تزریقی قابل استفاده است. در کبد یا کلیه تجزیه و به اجزای پپتیدی تبدیل می گردد. کمتر از یک درصد دارو از راه ادرار دفع می شود. نیمه عمر کوتاهی دارد اثر آن به کندی شروع می شود ولی تا ۳۶ ساعت باقی می ماند.
منع مصرف هورمون پاراتیروئید
درافرادی که غلظت خونی کلسیم آنها بالا می باشد، این دارو نباید مصرف شود.

عوارض جانبی هورمون پاراتیروئید
مصرف مقادیر زیاد این دارو ممکن است موجب افزایش بیش از حد کلسیم پلاسما و در نتیجه موجب بروز ضعف، بی اشتهائی، استفراغ، اسهال و در نهایت اغماء و مرگ شود. در صورت بالا بودن میزان کلسیم پلاسما به مدت طولانی، امکان رسوب کلسیم در بافت های نرم نظیر کلیه ها وجود دارد.

هشدار ها هورمون پاراتیروئید
▪ تتانی ناشی از اختلالات متابولیسمی که ارتباط با کارکرد غیر طبیعی پاراتیروئید ندارد، نباید با این دارو درمان شود.
▪ از آنجا که شروع اثر دارو کند است، برای تخفیف سریع بیماری، تجویز داخل وریدی کلسیم ضروری است.

ویال هورمون پاراتیروئید عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی