پن تزریق آونکس پی اف اس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
▪ موارد مصرف
این فرآورده برای درمان کوندیلوما آکامیناتوم (در صورت وجود کمتر از ۹ ضایعه و عدم پاسخ به درمانهای دیگر) و اشکال عودکننده مولتیپل اسکلروزیس و کاهش میزان ناتوانایی فیزیکی و کاهش تشدید بیماری مصرف می شود.
▪ مکانیسم اثر
اینترفرون Beta-la و beta-lb محصولات پروتئینی هستند که از روش نوترکیبی حاصل و به منظور تزریق آماده شده اند. اینترفرون beta-la گلیکوپروتئینی با ۱۶۶ اسید آمینه می باشد که از نظر توالی اسید آمینه ها با اینترفرون انسانی یکسان است. اینترفرون ها گروهی از پروتئین هایا گلیکوپروتئین های طبیعی هستند که توسط سلول های اوکاریوت و در پاسخ به عفونت های ویروسی یا سایر محرک های بیولوژیک تولید می شوند. اینترفرون-بتا دارای خواص ضد ویروس، ضد تکثیر و تنظیم کننده ایمنی می باشد. مکانیسم عمل آن در بیماری مولتیپل اسکلروزیس کاملاً مشخص نیست. اثبات شده است که اینترفرون با اتصال به گیرنده های خودش در سطح سلول بیان یک سری از محصولات ژنی را باعث می شوند. اعتقاد بر این است که این محصولات میانجی های اعمال بیولوژیک اینترفرون-بتا می باشند.
▪ فارماکوکینتیک
متعاقب تزریق مقدار ۷۵-۱۵ میکروگرم تولید مارکرهای پاسخ بیولوژیک ( مثل نئوپترین و –B2 میکروگلوبولین) تحریک می شوند. سطوح این مارکرها در طی ۱۲ ساعت بعد از تجویز به حداکثر میزان خود می رسد و برای حداقل ۴ روز بالا باقی می ماند. حداکثر پاسخ بیولوژیک ۴۸ ساعت بعد از تجویز مشاهده خواهد شد. نیمه عمر این دارو ۱۰ ساعت می باشد.
▪ موارد منع مصرف
حساسیت مفرط به دارو، آلبومین انسانی یا هر یک از اجزاء فرآورده از موارد منع مصرف این فرآورده می باشد.
هشدارها
▪ تأثیر و بی ضرری این دارو در درمان مولتیپل اسکلروزیس پیشرونده مزمن اثبات نشده است.
▪ به دلیل احتمال افزایش افسردگی و خودکشی، در بیماران مبتلا به افسردگی باید با احتیاط مصرف شود. اگر در بیماری افسردگی بیشتر شد، باید به قطع درمان توجه داشت.
▪ در بیماران مبتلا به تشنج و برای بیماران قلبی این دارو با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی
سردرد، تب، علائم شبه آنفلوآنزا، عفونت مجاری تنفسی، کم خونی، درد مفاصل و عضلات ، اسهال و تهوع از عوارض جانبی عمده این دارو می باشند.

▪ تداخل دارویی
مصرف همزمان این فرآورده با دارو های کاهنده فعالیت مغز استخوان و پرتودرمانی باعث کاهش شدید فعالیت مغز استخوان می شود.
نکات قابل توصیه
▪ این فرآورده باید در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری شود. در صورت عدم وجود یخچال، اینترفرونbeta-la را برای مدت ۳۰ روز می توان در درجه حرارت۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری نمود. در صورت آماده سازی هر چه سریعتر و در عرض ۶ ساعت (نگهداری در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد) مصرف شود.
▪ قبل از شروع درمان و همچنین با فواصلی در حین درمان انجام آزمایشات ذیل توصیه می شود: هموگلوبین، شمارش کامل و مایزی گلبول های سفید، شمارش پلاکت ها و آزمایشات بیوشیمیائی خون مثل آزمون های فعالیت کبد.
▪ احتمال بروز علائم شبه آنفلوآنزا وجود دارد. این علائم شامل تب، لرز، درد عضلانی، تعریق می باشند .
▪ ممکن است حساسیت به نور در بیمار ایجاد شود. لازم است اقدامات حفاظتی در این مورد به عمل آید.
مقدار مصرف
درمان مولتیپل اسکلروزیس:۱/۱ میلی لیتر از محلول رقیق کننده را باید به اینترفرون beta-laافزود و به آرامی چرخاند تا فرآورده به طور کامل حل شود. برای درمان مولتیپل اسکلروزیس باید مقدار ۳۰ میکروگرم هر هفته یکبار داخل عضلانی تزریق شود.
درمان کوندیلوما آکامیناتوم: mcg67/3 (millin IU1) به ازاء هر ۳ ضایعه در هر هفته برای سه هفته داخل یا اطراف ضایعات تزریق شود.
▪ اشکال دارویی
Powder for injection: 33 mcg(6.6 million IU)

پن تزریق آونکس پی اف اس عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی