پودر قابل تزریق آریوتراست عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی

▪ موارد مصرف
آنتی نئوپلاستیک (آنتی بادی منوکلونال) .
درمان سرطان پستان متاستاتیک در بیماران با بیان بیش از حد (اوراکپرسیون) پروتئین HER2
(Human epidermal growth factor receptor 2 protein)
▪ مکانیسم اثر
افزایش بیان پروتئین HER2 در حدود ۲۵-۳۰% کنسر های پستانی دیده شده است. این دارو به عنوان یک آنتی بادی منوکلونال نوترکیب به طور انتخابی به پروتئین HER2 متصل شده و سبب مهار پرولیفراسیون سلول های تومور با بیان بیش از حد پروتئین HER2 می شود.
▪ فارماکوکینتیک
دارو به صورت وریدی تجویز می شود. نیمه عمر وکلیرنس دارو وابسته به دوز می باشد.
موارد منع مصرف
▪ هشدارها

عوارض جانبی
تب، سردرد، بی خوابی، نوروپاتی، درد، نوریت محیطی، نارسایی قلبی، رینیت، سینوزیت، ادم محیطی، تاکیکاردی، بی اشتهایی، تهوع، اسهال، استفراغ، لکوپنی، درد استخوان، راش، اکنه، واکنش حساسیتی.

▪ تداخل دارویی
مصرف همزمان این دارو با پاکلیتاکسل سبب افزایش سطح خونی تراستوزوماب می شود.در صورت مصرف همزمان مانیتورینگ دقیق بیمار ضروری است.
▪ نکات قابل توصیه
▪ مقدار مصرف
دارو به صورت وریدی با دوز اولیه ۴mg/kg در محلول سدیم کلراید ۰.۹% در طول ۹۰ دقیقه انفوزیون می شود. در صورتی که دوز لودینگ اولیه به خوبی تحمل شود دوز نگهدارنده به میزان ۲mg/kg، هر هفته طی یک انفوزیون ۳۰ دقیقه ای تزریق می گردد.
▪ اشکال دارویی

پودر قابل تزریق آریوتراست عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی